Orchestr

Mladá filharmonie Dvořákovy Prahy představuje koncept hudebního tělesa zásadně zaměřený na vzdělávání a rozvoj mladých talentovaných umělců. Vznikl z podnětu programového ředitele MHF Dvořákova Praha Jana Simona jako jeden ze zcela nových projektů Akademie klasické hudby. Orchestr složený ze studentů konzervatoří a vysokých uměleckých škol do 24 let nachází svou členskou základnu v řadách frekventantů Orchestrální akademie, nově založené při Letní hudební akademii Kroměříž, pod vedením mimořádné dirigentské osobnosti Tomáše Netopila. Jako lektoři pro jednotlivé nástrojové skupiny pak působí špičkoví instrumentalisté České filharmonie. Posláním projektu je nabídnout mladým talentovaným hudebníkům kvalifikované vedení a aktivní zkušenost s profesionálním nastudováním vybraného symfonického díla i s jeho veřejným provedením. Vystoupení v rámci festivalu Dvořákova Praha tak pro studenty představuje prezentaci výsledků jejich pracovního úsilí, schopností a nabytých dovedností.

Členství v orchestru

Členskou základnu Mladé filharmonie Dvořákovy Prahy tvoří absolventi Orchestrální akademie při Letní hudební akademii Kroměříž, která je určena studentům konzervatoří a vysokých uměleckých škol ve věku 15–24 let. S přihlédnutím ke stávajícím omezením proběhne Orchestrální akademie v upravené podobě v termínu 2.–12. 9. 2020 v Praze. Bezprostředně poté, v neděli 13. 9. 2020, budou absolventi akademie prezentovat své výsledky v rámci festivalu Dvořákova Praha. Jako členové Mladé filharmonie vystoupí společně se svými lektory a pod taktovkou svého uměleckého vedoucího Tomáše Netopila.

Koncert

Mladá filharmonie Dvořákovy Prahy se poprvé představí 13. 9. 2020 v rámci MHF Dvořákova Praha provedením jednoho z největších děl kulturního dědictví světa – Symfonií č. 9 „S Ódou na radost“ Ludwiga van Beethovena. Povede ji umělecký vedoucí a dirigent Tomáš Netopil, připojí se Pražský filharmonický sbor sbormistra Lukáše Vasilka a sólisté Simona Šaturová, Markéta Cukrová, Petr Nekoranec a Jan Martiník.