Orchestr

Mladí filharmonici Dvořákovy Prahy představují koncept hudebního tělesa zásadně zaměřený na vzdělávání a rozvoj mladých talentovaných umělců. Vznikl z podnětu intendanta Akademie klasické hudby a  ředitele MHF Dvořákova Praha Jana Simona, který s touto myšlenkou oslovil zakladatele Letní hudební akademie Kroměříž, šéfdirigenta Essenské filharmonie a Hlavního hostujícího dirigenta České filharmonie Tomáše Netopila. Tento projekt vychází z programového konceptu činnosti  Akademie klasické hudby, která rozvojem vzdělávacích programů naplňuje významnou část odkazu velikána české hudební historie Antonína Dvořáka. Ten po sobě zanechal nejen rozsáhlé hudební dílo, ale za svého života v roli profesora kompozice a ředitele Pražské a Newyorské konzervatoře pomáhal rozvíjet mnohé hudební talenty. Orchestr složený ze studentů konzervatoří a vysokých uměleckých škol do 24 let nachází svou členskou základnu v řadách frekventantů Orchestrální akademie založené při Letní hudební akademii Kroměříž pod vedením mimořádné dirigentské osobnosti Tomáše Netopila. Jako lektoři působí špičkoví instrumentalisté, kteří působí na koncertních pódiích jako sólisté, komorní hráči i jako přední členové prestižních symfonických těles. Posláním projektu je nabídnout mladým hudebníkům kvalifikované vedení a aktivní zkušenost s profesionálním nastudováním vybraného symfonického díla i s jeho veřejným provedením. Vystoupení v rámci festivalu Dvořákova Praha tak pro studenty představuje prezentaci výsledků jejich pracovního úsilí, schopností a nabytých dovedností.

Členství v orchestru

Členskou základnu Mladých filharmoniků Dvořákovy Prahy tvoří absolventi Orchestrální akademie, která probíhá v rámci Letní hudební akademii Kroměříž. Ta je určena studentům konzervatoří a vysokých uměleckých škol ve věku 15–24 let. Orchestrální akademie se letos uskuteční v termínu 13.–19. 8. 2021, navazovat na ni bude soustředění 11.–13. 9. v Praze. Bezprostředně poté, v úterý 14. 9. 2021, budou absolventi akademie prezentovat výsledky své práce v rámci festivalu Dvořákova Praha. Jako členové hudebního tělesa nazvaného  Mladí filharmonici Dvořákovy Prahy vystoupí pod taktovkou svého uměleckého vedoucího Tomáše Netopila.

Koncert

Mladí filharmonici Dvořákovy Prahy se představí 14. září 2021 v rámci MHF Dvořákova Praha. Orchestr bude řídit jeho umělecký vedoucí a dirigent Tomáš Netopil. Podrobnosti koncertu najdete ZDE.