Program

Vzhledem k posledním vládním opatřením a po zvážení výhledu na příští týdny a měsíce jsme se s těžkým srdcem rozhodli zrušit tento slavnostní koncert, na kterém měl při příležitosti předání Ceny Antonína Dvořáka významné operní pěvkyni Gabriele Beňačkové vystoupit tenorista Piotr Beczała a další umělci. Je nám neobyčejně líto, že ani naše pohotová reakce a přeložení koncertu z původního dubnového termínu na prosinec celou událost neuchránila. Držitelé platných vstupenek mohou požádat o vrácení vstupného, případně přispět na vzdělávání mladých umělců ponecháním vstupného pořadateli.

Vrácení vstupného: Do 31. 12. 2020 můžete požádat o vrácení vstupného prostřednictvím formuláře na webu společnosti Colosseum Ticket.

Podpora řady Pro budoucnost v roce 2021: V případě, že jste se rozhodli pro tuto variantu, stačí odeslat e-mail na adresu info@colosseumticket.cz. Ten by měl obsahovat jednoduché čestné prohlášení, že chcete uhrazené vstupné ponechat pořadateli. Dále je třeba uvést jméno a příjmení, termín a název představení a také číslo vstupenky (11místné číslo). Všechny takto získané finanční prostředky budou pořadatelem využity na podporu řady Pro budoucnost v rámci mezinárodního hudebného festivalu Dvořákova Praha v roce 2021.

Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte. Předem Vám také děkujeme za pomoc a věříme, že se v roce 2021 opět setkáme v koncertních sálech za příznivějších okolností.

 

 Gabriela Beňačková: Stříbrný hlas pro celý svět číst.

Interpreti

Piotr Beczała

Polský tenorista Piotr Beczała patří ve svém hlasovém oboru k absolutní světové špičce. Svoji oslnivou kariéru zahájil roku 1996 v Zemském divadle v Linci, o rok později se stal členem souboru opery v Curychu a v dubnu 2004 debutoval v Covent Garden. Dva roky nato se poprvé představil v milánské La Scale jako Vévoda ve Verdiho Rigolettovi a se stejnou rolí vzápětí debutoval také v Metropolitní opeře. Další významný milník jeho umělecké dráhy představoval roku 2009 rychlý záskok za Rolanda Villazóna při představení Donizettiho Lucie z Lammermooru, které bylo v rámci projektu Metropolitní opery „Live in HD“ přenášeno živě do celého světa. Je úspěšný i jako koncertní pěvec s repertoárem sahajícím od Mozarta a Haydna přes Schuberta a Schumanna až po Dvořáka a Brahmse. Již několikrát vystoupil i v České republice: v dubnu 2014 na recitálu v pražském Obecním domě, v červnu 2016 v Ostravě a v únoru 2017 dvakrát jako Princ ve Dvořákově Rusalce v pražském Národním divadle.

Ivan Klánský

Vynikající český klavírista a pedagog Ivan Klánský vystudoval pražskou Akademii múzických umění. Již v rané fázi své umělecké dráhy se stal laureátem prestižních mezinárodních soutěží (Bolzano 1967, Neapol 1968, Lipsko 1968, Varšava 1970, Barcelona 1970, Fort Worth 1973, Santander 1976). Pravidelně koncertuje v Evropě, Asii, Austrálii, USA a Jižní Americe – celkový počet jeho vystoupení se blíží číslu pět tisíc. Je také vyhledávaným komorním hráčem, jeho jméno je dlouhodobě spojeno zejména se špičkovým souborem Guaneri Trio Prague. Svou interpretační činnost doplňuje mimořádně úspěšnou prací pedagogickou. Od roku 1983 je profesorem Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze, od roku 1997 tam působí jako vedoucí Katedry klávesových nástrojů. Od roku 1991 je profesorem Vysoké hudební školy ve švýcarském Luzernu a vedl také mistrovské kurzy v Dublinu (1982–1986) a Bad Sulgau (od 1997). Je držitelem Ceny Antonína Dvořáka 2017.

Ivo Kahánek

Jako interpret nevšední emocionální síly a hloubky si Ivo Kahánek získal pověst jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace. Svůj dar okamžitě navázat citovou vazbu s publikem dokáže náležitě zužitkovat ve skladbách od baroka po modernu, s těžištěm v romantickém repertoáru. V cizině je rovněž pokládán za specialistu na interpretaci české hudby.

V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro a již předtím získal ocenění v mnoha významných kláních u nás i v cizině (Maria Canals Piano Competition v Barceloně, Vendome Prize ve Vídni, Stiftung Tomassoni Wettbewerb v Kolíně nad Rýnem, Mezinárodní soutěž Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních, Concertino Praga aj.).

Po úspěšných debutech na festivalu Beethovenfest v Bonnu a na Pražském jaru obdržel pozvání od Symfonického orchestru BBC k vystoupení na festivalu BBC Proms v londýnské Royal Albert Hall. Tam v srpnu 2007 pod taktovkou Jiřího Bělohlávka provedl Klavírní koncert č.4 Inkantace Bohuslava Martinů, živě přenášený televizí a rádiem BBC i českou stanicí Vltava. Tento kritikou oceněný debut nabízí německé vydavatelství Deutsche Grammophon jako digitální download. Není divu, že si Ivo Kahánka vybral Sir Simon Rattle ke dvěma vystoupením s Berlínskou filharmonií v listopadu 2014. Následoval nadšený ohlas odborné kritiky i široké veřejnosti. Mladý klavírista se stal po Rudolfu Firkušném teprve druhým českým pianistou v historii, jenž vystoupil s tímto světoznámým tělesem. Kromě toho spolupracuje Ivo Kahánek pravidelně s Českou filharmonií a má za sebou úspěšná vystoupení s Mahler Chamber Orchestra, Wiener Symphoniker, BBC Scottish Symphony Orchestra Glasgow, Essener Philharmoniker, Orchestrem WDR Kolín nad Rýnem, Curyšským komorním orchestrem, Symfonickým orchestrem Hlavního města Prahy FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Brno a mnoha jinými. Z dalších významných umělců, s nimiž spolupracoval, jmenujme alespoň dirigenty Semyona Bychkova, Johna Eliota Gardinera, Jakuba Hrůšu, Andrése Orozco-Estradu, Rafaela Payareho, Pinchase Steinberga, Vladimira Ashkenazyho, Tomáše Netopila, Andreje Borejka, Libora Peška či Zdeňka Mácala, houslistu Daniela Hopea, violoncellistku Alissu Weilerstein, violistu Paula Neubauera, Pavel Haas Quartet, Tetzlaff Quartet, sopranistku Martinu Jankovou či tenoristu Pavla Černocha. V roce 2018 se stal držitelem ceny Classic Prague Award za sólistický výkon roku.

Ivo Kahánek podepsal v roce 2007 exkluzivní smlouvu s vydavatelstvím Supraphon Music a od té doby nahrál celkem patnáct CD s díly Fryderyka Chopina, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Gideona Kleina, Miloslava Kabeláče, Jeana Francaixe, Jacquesa Iberta aj. Za nahrávku Klavírních koncertů Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů za doprovodu Bamberger Symphoniker pod taktovkou Jakuba Hrůši získal prestižní ocenění BBC Music Magazine Award a toto CD obdrželo i další významná ocenění ‒ nahrávku měsíce BBC Music Magazine, Choix de Classique HD, nahrávku týdne BBC Radio 3, Cenu Anděl v kategorii Klasika a bylo také nominováno na mezinárodní cenu ICMA. Za album Písní Bohuslava Martinů s Martinou Jankovou a Tomášem Králem je Ivo rovněž držitelem ceněné Zlaté ladičky (Diapason d’Or francouzského odborného časopisu Diapason) a výběrů měsíce v časopisech Opernwelt a Opera News. Jeho zatím posledním výrazným nahrávacím počinem je nahrávka kompletního klavírního díla Antonína Dvořáka na 4 CD, která byla na sklonku roku 2021 rovněž nominována na ICMA, obdržela nejvyšší hodnocení v časopisech Gramophone a Diapason a stejně jako předchozí deska získala Cenu Anděl v kategorii Klasika. Kromě toho natáčí pro Český rozhlas, Českou televizi a stanici Mezzo.

Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Akademie múzických umění v Praze. Má za sebou také studijní stáž na londýnské Guildhall School of Music and Drama a mistrovské kurzy pod vedením Karl-Heinze Kämmerlinga, Christiana Zachariase, Alicie de Larrocha, Imogen Cooper, Petera Frankla a dalších osobností. V současnosti působí jako docent na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze a vede mistrovské kurzy klavíru v rámci Letní hudební akademie v Kroměříži a Klavírních kurzů Pražské konzervatoře.

Zdroj: Kateřina Motlová

Jan Simon

Renomovaný český klavírista Jan Simon vystudoval pražskou HAMU pod vedením Ivana Moravce a vzdělání si dále doplnil v Curychu a Lübecku. Je držitelem řady ocenění z prestižních mezinárodních soutěží, mj. Soutěže Pražského jara nebo Soutěže Královny Alžběty v Bruselu. Pravidelně spolupracuje se špičkovými orchestry (mj. Česká filharmonie, Symfonický orchestr BBC a Izraelská filharmonie), dirigenty (Gaetano Delogu, Jiří Bělohlávek, Vasilij Sinajskij, Libor Pešek) a sólisty (Josef Suk, Václav Hudeček, Jiří Bárta, Wolfgang Emanuel Schmidt). Dosud vystoupil ve většině evropských zemí, v Egyptě, USA, Kanadě, Austrálii, Japonsku a Číně. Realizoval řadu ceněných nahrávek, jeho snímek Schulhoffových klavírních koncertů získal ve Francii cenu Cannes Classical Award 95. V letech 2001–2015 byl ředitelem a intendantem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, v současné době působí jako programový ředitel festivalu Dvořákova Praha.

David Mareček

David Mareček vystudoval hru na klavír a dirigování na Konzervatoři Brno, později pokračoval ve studiích na Janáčkově akademii múzických umění v oboru klavír a v doktorandském studiu v oboru interpretace a teorie interpretace. Na brněnské konzervatoři byl zástupcem ředitele a profesorem řádného klavíru. Od roku 2005 byl dramaturgem Filharmonie Brno a o dva roky později se stal jejím ředitelem. Již během svého působení u brněnského orchestru usiloval o získávání mladých posluchačů klasické hudby a její „zviditelnění“ širší veřejnosti. Se stejným záměrem pokračuje od roku 2011 na svém současném postu generálního ředitele České filharmonie, kde soustavně dosahuje skvělých výsledků v získávání prestižních příležitostí k prezentaci umění našeho prvního orchestru na mezinárodní scéně. Jako klavírista má na svém kontě z nedávné doby ceněnou nahrávku Schubertovy Zimní cesty s basistou Janem Martiníkem.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK byl založen roku 1934. Zkratka FOK od počátků existence tělesa vymezovala tři hlavní oblasti jeho činnosti: film, opera, koncert. Klíčovou osobností, formující špičkovou úroveň a mezinárodní renomé orchestru, byl dirigent Václav Smetáček, který stál v jeho čele celých třicet let (1942–1972). Z jeho nejvýznamnějších následovníků na postu šéfdirigenta jmenujme alespoň Jiřího Bělohlávka (1977–1990) a Jiřího Kouta (2006–2013). Od sezony 2020/21 tuto pozici zastává Tomáš Brauner. K plejádě špičkových světových sólistů, s nimiž orchestr vystoupil, patří např. David Oistrach, Arthur Rubinstein, Svjatoslav Richter, Mstislav Rostropovič, Edita Gruberová či Renée Fleming. Kromě pravidelných vystoupení ve své domovské Smetanově síni pražského Obecního domu orchestr hostuje i na zahraničních pódiích. Dosud navštívil většinu evropských zemí, Japonsko, USA, Jižní Ameriku, Koreu, Turecko, Izrael a další země.

Marco Boemi

Italský dirigent a klavírista Marco Boemi je znám jako specialista na operní repertoár s neobyčejně širokým záběrem počínaje jevištními díly Mozartovými přes autory italského belcanta Belliniho, Donizettiho a Rossiniho až po opery Wagnera, Verdiho, Bizeta, Pucciniho, Strausse, Gershwina a mnoha dalších. Vystupuje v celé řadě renomovaných operních domů evropských metropolí (Řím, Milán, Mnichov, Paříž, Budapešť, Lisabon, Helsinky, Varšava, Moskva) i na mnoha prestižních koncertních pódiích, mezi něž patří např. Queen Elizabeth Hall v Londýně, vídeňský Musikverein, amsterdamský Concertgebouw či Suntory Hall v Tokiu. Mezi mnoha operními sólisty, s nimiž dosud spolupracoval, patří taková jména jako Lucianno Pavarotti, Anna Netrebko, Piotr Beczała, Vittorio Grigolo, Renato Bruson, Katia Ricciarelli, Edita Gruberová či Neil Shicoff. Pořídil řadu nahrávek pro vydavatelství Decca, Universal a Philips.