"Nejen chránit minulost a vytvářet současnost, nejen čerpat z toho, co bylo a co je, ale přispět co největší měrou, jaké jsme schopni, také k budoucnosti." Robert Kolář, ředitel Akademie klasické hudby

Co a proč děláme?

Antonín Dvořák - jeho jméno a tvorbu znají všichni milovníci klasické hudby a nejen oni. Intelektuál, nesmírně všestranný a plodný autor, světově nejhranější český skladatel a nejproslulejší český umělec, významný pedagog a vlastně i filantrop, který velkou část svého života věnoval podpoře a vzdělávání mladých a nadaných hudebníků. Jeho hudba, bytostně česká, avšak s obrovským mezinárodním přesahem, měla a má zásadní význam pro vnímání české kultury ve světě. Antonín Dvořák byl již za svého života považován za jednoho z největších skladatelů, přesto byl znám svou skromností a vlastenectvím. Nepochybně je tedy pro většinu z nás inspirací nejen hudební.

Naším posláním a cílem je pokračovat v jeho stopách. Vydejte se společně s námi dvořákovskou cestou do nových světů.

 

 marketa-dvorakova-rez-akh.jpg (53 KB)

„Jsem ráda, že hudba mého prapradědečka zažívá v posledních letech renesanci nejen v Česku, ale po celém světě. I po více než 100 letech má jeho hudba ohromnou sílu lidi spojovat, otevírat jim nové obzory a oslovovat nové generace. Za celou Dvořákovu rodinu je mi ctí poděkovat všem, kteří pomáhají udržovat jeho odkaz.“ 

Markéta Dvořáková, prapravnučka Antonína Dvořáka

 

Jak použijeme vaši podporu?

Finance, zkušenosti, vědomosti a osobní angažovanost našich podporovatelů směřujeme do těchto oblastí:

  • Péče o kulturní dědictví a odkaz skladatele Antonína Dvořáka
  • Propagace českého hudebního umění doma i v zahraničí
  • Podpora mladých umělců, začínajících hudebníků a mládeže se zájmem o kulturu

Dvořákova Praha

Hlavní myšlenkou mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha je propagace dobrého jména české kultury doma i v zahraničí prostřednictvím odkazu díla Antonína Dvořáka, jeho současníků a žáků. Podpora privátních dárců je důležitým pilířem stability festivalu. Představuje přibližně 50 % jeho rozpočtu. S nadějí, že se nám podaří spojit síly s dalšími nadšenci, kteří stejně jako my chtějí v Češích podpořit pocit národní hrdosti, jsme založili Klub přátel Dvořákovy Prahy.

 

Pokud si adoptujete Moje festivalové místo, pomůžete nám s financováním pronájmu koncertních sálů a zkušeben.

  

Více informací  

 

Pro budoucnost

Programová řada Pro budoucnost představuje projekty zaměřené na vzdělávání a podporu mladých umělců. Každoročně tak festival hostí finálový koncert soutěže Concertino Praga. Se záměrem posílit vzdělávání v oboru orchestrální hry jsme pod souborným názvem Mladí filharmonici Dvořákovy Prahy založili projekt festivalového studentského orchestru. Vystoupení na festivalu pomáhá mladým hudebníkům získávat neocenitelné zkušenosti i zručnost a sebejistotu v orchestrální hře. Svým příspěvkem podpoříte mladé nadějné hudebníky, jejichž talent a píle je předurčuje k profesionální kariéře a k případnému návratu na festival v roli profesionálních umělců.

 

individuální dar  

 

Podporují nás

 

Platinoví mecenáši

Architektonická a projekční kancelář CASUA, Hana a Marek Jančovi, Ivana Juráňová, Ludmila a Mojmír Součkovi, Irena Valentová

Zlatí mecenáši

Vladimír Bystrov, Vladimír Dlouhý a Lucie Dlouhá, Glatzová & Co., Karolina Horáková, Miroslav Kalousek, Alena a Zdeněk Kuldovi, Radka & Roman, Raiffeisen investiční společnost a.s., Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o., Eva a Petr Váchovi

Stříbrní mecenáši

Daniel Adamka, Lenka Davídková, Patrik Florián a Luboš Veselý, Gynpraxetábor s.r.o., Eliška Hašková-Coolidge, HKDW HOLASEK s.r.o., Miluše a Ivo Jančíkovi, Hana a Marek Jančovi, Miroslav Jandora, Aleš Klaudy, Katarína a Vaško Kohlmayer, Ladislava a Pavel Kotáskovi, Ivana Kranichová, Jaroslava Kubátová, Eva a Petr Luňákovi, Dana Mitchell, Moravia Systems a.s., Josef Novotný, Pavla a Aleš Poděbradovi, Veronika a Petr Pujmanovi, Linda K. Sedláková a Jakub Kůrka, Ivana Simonová, Daniela Sochůrková, Vít Škop, Jan Štěrba, Jiří Zlatuška

Bronzoví mecenáši

AUDIT SERVIS, spol. s r. o., Stanislav Bernard, Gabriela a Petr Dvořákovi, Jiří Hrabovský, Jarmila a Martin Hruškovi, Emilia Chalandon, manželé Jíňovi, Olga and Tony Khatskevich, Jana a Jan Ksandrovi, Markéta a Luděk Nezbedovi, Libor Novák, Renata a Radek Pádrovi, Martin Poživil, Kateřina Rysková , Blanka Suchánková, Hana a Martin Toupalovi

Mědění mecenáši

François Aubert, Jan Bárta, Petra Benešová, Lenka Bočanová, Marie Brožová, Květa Burešová, CIM Servis, s.r.o., Radoslav Dvořák, Alexandr Kadavý, Marie Kordíková, Renata a Bohuslav Lédlovi, Markéta a Radovan Mayerovi, Milena Pavlíková, Marie Pošmurová, Lenka Straková, Jiří Šalanský, Jolana Šoltészová, Petr Šrámek, Michael Trask, Jana Voldanová, Zdeněk Všelicha, Blanka Zejšková

 

Festivalové místo adoptovali

Arties Court s.r.o., Tereza Čížková, Lenka Davídková, Ladislava Fialová, Petr Foltánek, Regina Gregorová, Lenka Holendová, Richard Hruban, Radim Chyba, Alexandr Kadavý, Tomáš Klika, Kateřina and Tadeáš Kopečkovi, Roman Krejčík, Lenka Kutilová, Josef Limr, Muchovo Muzeum s.r.o., Zuzana Petrášková, Jaroslav Scharf, Dora a Stanislav Strouhalovi, Ildikó Šárfická, Vladimír Šmíd, Jana Vachutková, Barbara and Radka Vondrašovy, Wadia a.s.

  

Stipendijní fond Pro budousnost podpořili

Bulb, Jitka Kratochvílová

 

Děkujeme i dalším, kteří si nepřejí být jmenováni.

 

Kontakt

Slibujeme, že ani jedna Vaše koruna nebude investována do falešného tónu. Na veškeré otázky Vám rádi odpovíme a budeme se Vám osobně věnovat.

 

dsc05386-edit2.jpg (131 KB)

Mona Janovská
manažerka fundraisingu
T: +420 604 225 544
E: janovska@dvorakovapraha.cz