Akademie klasické hudby

Vznikla v roce 2002 s cílem propagovat a popularizovat české hudební umění v České republice i v zahraničí. Inspirována odkazem života a díla skladatele Antonína Dvořáka postupně rozšiřuje spektrum svých aktivit. Její náplní je šíření kulturních hodnot, rozvoj kultury ve všech jejích oblastech a v neposlední řadě také vzdělávání a podpora mladých umělců, začínajících hudebníků a mládeže se zájmem o kulturu.

Od roku 2008 pořádá mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha, od roku 2009 uděluje Cenu Antonína Dvořáka. Počínaje rokem 2020 je spolupořadatelem Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a Orchestrální akademie při Letní hudební akademii Kroměříž. Ta je pracovní základnou pro nově vzniklé mládežnické těleso. To se  pod názvem Mladá filharmonie Dvořákovy Prahy poprvé představilo v rámci programu MHF Dvořákova Praha 2020. Formát tělesa je vždy závislý na cíleném zaměření konkrétního vzdělávacího programu. Vzhledem k orientaci vybraného repertoáru pro rok 2021, který akcentuje formát smyčcového orchestru, ponese těleso název Mladí filharmonici Dvořákovy Prahy.

Vedle těchto pravidelných aktivit se Akademie klasické hudby aktivně zapojuje do veřejného života a snaží se přispět k rozvíjení hodnot kulturní společnosti. V letech 2017, 2018 a 2019 podpořila Nadační fond pro Svatovítské varhany. Bez nároku na honorář připravila dramaturgii a produkčně zabezpečila přípravu benefičních koncertů pro varhany, které přenášela Česká televize.

Ve vzdělávací oblasti přispěla v roce 2016 konferencí Cultural Leadership Summit – Vedení úspěšných kulturních projektů ve 21. století. Program konference nabídl pod vedením profesionálních lektorů DeVos Institutu čtyřdenní intenzivní trénink zaměřený na budování stabilní, zdravé kulturní organizace se zaměřením na příjmovou stránku diverzifikovanou na fundraising, sponzoring, příjmy ze vstupného a další alternativní možnosti v evropském kontextu. Účastníci se zabývali uměleckým plánováním, programovým marketingem, sloužícím k získání publika i institučním marketingem, který zviditelněním organizace a jejích aktivit vytváří předpoklady pro úspěšný fundraising. Jeho mechanismy a typy byly dalšími tématy tréninku, podobně jako strategické plánování.

Partneři

Zajištění programu té nejvyšší kvality a jeho zpřístupnění široké veřejnosti není možné bez podpory z oblasti soukromého i veřejného sektoru. Pravě díky ní můžeme představovat ty nejvýznamnější světové hvězdy klasické hudby. Děkujeme všem partnerům za podporu.

 

Hlavní mecenáš

kkff-logo-black.png (8 KB)

Za podpory

 

praha-logo-cb.jpg (792 KB)    mk-logo-pozitiv.jpg (90 KB)    logo-cernobile-cesky.png (277 KB)  

 

Partner Ceny Antonína Dvořáka

moser-znacka-l1c-cmyk.jpg (668 KB) 

Kontakty

Akademie klasické hudby, z. ú.
Maiselova 25/4
110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika

IČ: 26725347, DIČ: CZ26725347
vedená u Městského soudu v Praze, U527

tel: +420 775 495 495
email: info@akademieklasickehudby.cz

 

Výroční zprávy Akademie klasické hudby