Concertino Praga 2023 zná své finalisty

Dvě mezinárodní poroty, jedna pro sólovou a druhá pro komorní kategorii, rozhodly v uplynulých dnech o finalistech 57. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga, kteří se v září představí pražskému publiku v Anežském klášteře a ve Dvořákově síni Rudolfina.

Sólová kategorie

 

V sólové kategorii obdrželi pořadatelé celkem 36 soutěžních nahrávek. Pro soutěž Concertino Praga je typický výjimečný přístup, kdy soutěžící posílají nahrávky, které porota posuzuje anonymně. Porotci znají jen nástroj a skladbu. Každý porotce poslouchá nahrávky individuálně a posílá své bodové hodnocení nezávisle na mínění ostatních. Výsledky se porotci dozvídají až na závěrečném online jednání, kdy probíhá diskuse nad výkony soutěžících.

Letošními finalisty jsou flétnista Fabian Johannes Egger (Německo), houslistka Margaryta Pochebut (Ukrajina) a klavíristé Denis Stefanov (Česká republika) Adam Znamirovský (Česká republika).

O jednom z finalistů poznamenal hornista České filharmonie Jan Vobořil: „Neuvěřitelný výkon. Neskutečná muzikálnost a schopnost splynutí s klavírem, pochopení a splynutí s jedinečností nástroje. Skvělá rytmika, barvy a interpretace všech skladeb.

Komorní kategorie

 

V komorní kategorii hodnotila porota nahrávky 14 souborů, z nichž nejvíce bodů pro postup do finále získaly následující soubory: Duo Comenius (Česká republika), Duo Jaklová-Mráček (Česká republika), duo Matejča-Schulmeister (Česká republika) a Trio Florestan (Německo).

Výkon jednoho z komorních těles komentoval houslista Vídeňských filharmoniků Martin Kubik: „Pro mě nejlepší soubor ze všech. Velmi obtížný repertoár, téměř dokonalý, vůbec nejvyšší úroveň. Musel jsem si ho poslechnout dvakrát, protože je opravdu dobrý!

Dalšími členy porot v prvním kole Concertino Praga byli například Jan Mráček, Martin Kasík, Ondřej Roskovec, Karel Košárek, Karl-Heinz Schütz, Tamas Varga či Wolfgang Vladar.

Oba veřejné finálové soutěžní koncerty se uskuteční v rámci festivalu Dvořákova Praha. Účast v porotě přislíbil například španělský cellista Pablo Ferrández, britský houslista a historicky první laureát Concertino Praga Dmitry Sitkovetsky, britská hornistka Sarah Willis nebo izraelský klavírista Roman Rabinovich nebo členové Vídeňských filharmoniků Albena Danailova, koncertní mistr tohoto orchestru a první flétnista Luc Mangholz. Z českých porotců jmenujme klavíristu Ivo Kahánka.

Finále sólové kategorie začne v sobotu 16. září 2023 v 19 hodin v Rudolfinu za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Jana Kučery.

Finalisté komorní kategorie se představí v Anežském klášteře o den dříve, 15. září 2023.

Již nyní porota rozhodla o udělení Ceny Nadace Bohuslava Martinů pro duo Matejča-Schulmeister za nejlepší interpretaci skladatelova díla. Cena Nadace Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové za nejlepší interpretaci skladby 20. či 21. století byla udělena duu Matejča-Schulmeister. Cenu Nadace Karel Komárek Family Foundation pro českého účastníka, který porotu prvního kola nejvíce zaujal, získal Adam Znamirovský.

Závěrem ještě dojmy dirigenta Marka Šedivého: „Standard výkonů byl velmi vysoký, řadu nahrávek jsem poslouchal s opravdovou radostí. Všem soutěžícím přeji hodně štěstí v kariéře, a aby nikdy neztratili radost z hudby.

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Vítězkou Concertino Praga 2022 se stala Diana Chausheva

Ve finálovém soutěžním kole Concertino Praga 2022, které se odehrálo 16. září v rámci festivalu Dvořákova Praha před zaplněnou Dvořákovou síní Rudolfina, zvítězila bulharská houslistka Diana Chausheva a její interpretace Koncertu pro housle a orchestr č. 1 g moll Maxe Brucha. Odnesla si také Cenu diváku, která je vyhlašována na základě hlasování přítomných v sále.

Do poslední chvíle napínavé finále rozhodl verdikt devítičlenné mezinárodní poroty v čele s klavíristou Pavlem Gililovem. Druhé místo obsadil italský trumpetista Filippo Lombardi, který interpretoval Koncert pro trubku a orchestr Josefa Haydna a Koncert pro trubku a orchestr Oskara Böhmeho, třetí příčka patří českému houslistovi Richardu Kollertovi a jeho ztvárnění Houslového koncertu Arama Chačaturjana. Čestné uznání 1. stupně získal klavírista Viktor Vichev a jeho Druhý klavírní koncert Sergeje Rachmaninova. Sólisty doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Robertem Jindrou.

Vůbec jsem to nečekala, ostatní finalisté byli totiž úplně úžasní. Na celé soutěži mi přijde důležité, aby nás i porotu bavila, což se myslím podařilo. Jsem opravdu překvapená, ale moc šťastná, protože Concertino Praga mi pomůže v další cestě a doufám, že mohu inspirovat i další mladé kolegy,“ řekla bezprostředně po vyhlášení výsledků Diana Chausheva.

Vítězka 56. ročníku Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga získává díky podpoře rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation stipendium ve výši 5000 eur, které je určené na další hudební rozvoj, případně zakoupení nového nástroje, a zároveň má možnost pořízení profesionální nahrávky ve studiích Českého rozhlasu. Soutěžící na druhém místě od nadace získává 2800 eur. Třetímu místu náleží stipendium ve výši 1700 eur, které věnuje společnost Bulb. Finanční odměnou je podpořeno i čtvrté místo, jehož dárcem ve výši 700 eur je vydavatelství Bärenreiter Praha.

V mezinárodní odborné porotě, které předsedal klavírista Pavel Gililov, usedly veličiny českého hudebního světa – klavírista Ivo Kahánek, houslista Josef Špaček, violoncellista Tomáš Jamník a klarinetista Irvin Venyš. Nechyběli ani porotci ze zahraničí, jmenovitě intendant Bamberských symfoniků Marcus Rudolf Axt, trumpetista Sergej Nakarjakov, klarinetista Wenzel Fuchs a houslista Boris Brovtsyn.

Velmi na mě zapůsobila umělecká úroveň soutěžících, jsou všichni mimořádně talentovaní. Vždycky mám radost, když mohu sledovat mladé interprety na prahu kariéry. A porota měla štěstí, že se jí povedlo najít vítězku, kterou úspěšná umělecká dráha s největší pravděpodobností opravdu čeká,“ je přesvědčený člen poroty, intendant Bamberských symfoniků Marcus Rudolf Axt.

Bonusem pro finalisty a další vybrané účastníky soutěže je série koncertů Jihočeského festivalu Concertino Praga. Všechny koncerty konané od 19. do 23. září v atraktivních historických sálech Českého Krumlova, Bechyně, Třeboně a Jindřichova Hradce zaznamenává nebo vysílá přímým přenosem Český rozhlas Vltava.

Přihlášky do 57. ročníku soutěže v kategoriích sólová a komorní hra mohou zájemci zasílat do 31. března 2023.

akademie-klasicke-hudby-p22-1609-concertino-praga-webres-096-c-petrahajska.jpg (361 KB)

Concertino Praga

Concertino Praga - Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky se koná od roku 1966. Jedná se o víceoborovou soutěž, jejímž posláním je vyhledávat mimořádné talenty do 15, resp. 16 let. Pořadatelem je Akademie klasické hudby společně s Českým rozhlasem. Soutěžící posuzuje mezinárodní odborná porota ve dvou kategoriích – sólové a komorní hry. Kategorie komorní hry se koná s dvouletou periodicitou. V prvních kolech porota hodnotí soutěžící anonymně na základě zaslaných nahrávek. Finálové kolo je veřejné a má formát koncertu, který proběhl v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Ročník 2021 byl otevřen pro obě soutěžní kategorie. V kategorii sólové hry mohou soutěžit nástrojové obory housle, violoncello, klavír, cembalo, harfa, akordeon, kytara, flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubka a trombon. Kategorie komorní hry se mohou zúčastnit soubory ve složení duo až sexteto.

Výherci obdrželi studijní stipendia ve výši až 5.000,- EUR. Laureáti budou mít navíc možnost vytvořit profesionální rozhlasovou nahrávku v Českém rozhlase a vystoupit na Jihočeském festivalu Concertino Praga.

Concertino Praga je od roku 1988 členem Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY), je pořádáno pod záštitou Evropské vysílací unie (EBU), jejímž aktivním členem se Český rozhlas stal v roce 1993.

Historie

Mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky Concertino Praga vznikla v roce 1966 z iniciativy redakce hudebního vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu. Mezi předními osobnostmi rozvíjejícími prvotní ideu rozhlasové soutěže byli cembalistka Zuzana Růžičková, skladatel Viktor Kalabis a rozhlasová redaktorka Helena Karásková. Díky existenci Organisation Internationale de la Radiodiffusion et Télévision, tehdejší východoevropské instituci usnadňující spolupráci mezi rozhlasovými a televizními stanicemi, mohla soutěž získat mezinárodní charakter a odlišit se tak od velkého počtu etablovaných národních interpretačních soutěží.

Vzhledem ke komplikacím spojeným s organizací mezinárodních aktivit za tehdejšího politického režimu byla zvolena soutěž bez přímé účasti soutěžících, pouze prostřednictvím zaslaných zvukových záznamů. Až koncert vítězů měl přizvat laureáty na jedno pódium, historicky poprvé do Dvořákovy síně Domu umělců v Praze 18. listopadu 1966, kde se představila dnes známá jména jako houslisté Václav Hudeček (2. cena) a Dmitrij Sitkoveckij (1. cena).

 V následujícím roce už Václav Hudeček získal první cenu a z řad klavíristů byli oceněni mj. Dina Joffe a Zoltán Kocsis. I přes nutně silnou orientaci soutěže na východní Evropu byli mezi laureáty na přelomu šedesátých a sedmdesátých let i izraelský houslista Juval Jaron, smyčcový kvartet ze Spolkové republiky Německo (v obsazení Ulrike Fleming, Assunta Kwoka, Brigitte Schmeid a Doris Laidler), japonské klavírní duo ve složení Shizuka Ishikawa a Mariko Horie nebo kanadští klavíristé Louis Lortie a Jon Kimura Parker. Tradice východoevropských soutěžících je nicméně patrná dodnes – ruští soutěžící jsou každoročně obvykle tou nejpočetnější zahraniční národnostní skupinou účastnící se Concertina.

Zatímco byla soutěž zpočátku otevřena pouze pro tři kategorie – klavír, housle a komorní hra –, nástrojové obory se postupně rozšířily, díky čemuž se mezi laureáty kromě houslistů Sergeje Stadlera, Juliana Rachlina, Isabelle Faust, Jana Mráčka nebo klavíristů Vladimíra Felcmana, Igora Ardaševa a Ivo Kahánka objevili violoncellisté Leonid Gorochov, Alexander Rudin a Tomáš Jamník; varhaník Jaroslav Tůma; flétnista Michael Martin Kofler; hobojisté Jana Brožková a Vilém Veverka; klarinetisté Sabine Meyer nebo Ludmila Peterková; hornista Radek Baborák či trumpetista Giuliano Sommerhalder.

Multiinstrumentální a mezinárodní charakter Concertina Praga byl posílen i díky navázání spolupráce mezi Českým rozhlasem a Akademií klasické hudby v roce 2019. Tím se propojil potenciál velkého mediálního domu, který soutěž založil a přes 50 let úspěšně vede, a instituce, která pořádá 12 let mezinárodně uznávaný hudební festival Dvořákova Praha. Podpora mimořádně talentovaných mladých umělců tak mohla získat novou formu a 54. ročník soutěže Concertino Praga proto nesl podtitul Dvořákova mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky. Dvořákův odkaz se zrcadlí ve skutečnosti, že sám skladatel finančně podporoval mladé nadějné umělce. Úspěšní soutěžící tak obdrží studijní stipendia nebo příspěvek na nákup vlastního hudebního nástroje, a to díky zásadní podpoře rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation a dalších partnerů.

Ke stažení

Formulář žádosti o čerpání stipendia ke stažení ZDE.