Concertino Praga

Concertino Praga - Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky se koná od roku 1966. Jedná se o víceoborovou soutěž, jejímž posláním je vyhledávat mimořádné talenty do 15, resp. 16 let. Pořadatelem je Akademie klasické hudby společně s Českým rozhlasem. Soutěžící posuzuje mezinárodní odborná porota ve dvou kategoriích – sólové a komorní hry. Kategorie komorní hry se koná s dvouletou periodicitou. V prvních kolech porota hodnotí soutěžící anonymně na základě zaslaných nahrávek. Finálové kolo je veřejné a má formát koncertu, který proběhne v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Ročník 2021 je otevřen pro obě soutěžní kategorie. V kategorii sólové hry mohou soutěžit nástrojové obory housle, violoncello, klavír, cembalo, harfa, akordeon, kytara, flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubka a trombon. Kategorie komorní hry se mohou zúčastnit soubory ve složení duo až sexteto.

Výherci obdrží studijní stipendia ve výši až 5.000,- EUR. Laureáti budou mít navíc možnost vytvořit profesionální rozhlasovou nahrávku v Českém rozhlase a vystoupit na Jihočeském festivalu Concertino Praga.

Concertino Praga je od roku 1988 členem Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY), je pořádáno pod záštitou Evropské vysílací unie (EBU), jejímž aktivním členem se Český rozhlas stal v roce 1993.

Videa

Český rozhlas a Akademie klasické hudby, pořadatel MHF Dvořákova Praha, uspořádali v roce 2020 poprvé společně 54. ročník soutěže Concertino Praga. Podívejte se na dokument České televize, který byl natočen v koprodukci s Akademií klasické hudby, zachycující čtyři finalisty soutěže od jara, kdy se dozvěděli o postupu do finále, až do jejich závěrečného soutěžního výkonu v Rudolfinu v září 2020. Dokument je možné zhlédnout na webu České televize, s anglickými titulky poté níže prostřednictvím YouTube kanálu Dvořákovy Prahy.

 

Kompletní záznam finálového koncertu 54. ročníku Concertino Praga z 12. září 2020 ve Dvořákově síni Rudolfina.

Porota

Soutěžní porota 55. ročníku soutěže je složená z předních instrumentálních sólistů, dirigentů, hudebních pedagogů nebo zástupců Evropské vysílací unie. Členové porot 1. a 2. kola (v případě sólové kategorie) nedisponují žádnými informacemi o soutěžících, hlasování je tajné a zcela anonymní. Finálové kolo je veřejné a má formu koncertu, který je oficiální součástí programu mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Výsledky budou oznámeny ihned po ukončení programu.

 

Porota 1. kola

Karel Dohnal (klarinet, Česká republika)
Justas Dvarionas (EMCY)
Karel Košárek (klavír, Česká republika)
Shizuka Ishikawa (housle, Japonsko)
Markéta Tomková Janáčková (Český rozhlas)
                                                     

Porota 2. kola

Jacques Ammon (klavír, Německo)
Jana Brožková (hoboj, Česká republika)
Bartosz Bryła (housle, Polsko)
Peter Ferenčík (RTVS, Slovensko)
Vladimír Rejlek (trubka, Česká republika)
Eckart Runge (violoncello, Německo)
Miroslav Sekera (klavír, Česká republika)

 

Porota 3. kola

Jakub Hrůša (šéfdirigent Bamberských symfoniků, Česká republika)
Václav Hudeček (housle, Česká republika)
Ivo Kahánek (klavír, Česká republika) – pouze sólová kategorie
Ewa Kupiec (klavír, Německo/Polsko)
Milan Langer (klavír, Česká republika) – pouze komorní kategorie
Andrew Marriner (do roku 2019 soloklarinetista London Symphony Orchestra, Velká Británie)
Sergei Nakariakov (trubka, Izrael/Ruská federace)
Alexei Ogrintchouk (sólohobojista Royal Concertgebouw Orchestra, Nizozemsko/Ruská federace)
Dmitry Sitkovetsky (housle, dirigent, Velká Británie)

Historie

Mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky Concertino Praga vznikla v roce 1966 z iniciativy redakce hudebního vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu. Mezi předními osobnostmi rozvíjejícími prvotní ideu rozhlasové soutěže byli cembalistka Zuzana Růžičková, skladatel Viktor Kalabis a rozhlasová redaktorka Helena Karásková. Díky existenci Organisation Internationale de la Radiodiffusion et Télévision, tehdejší východoevropské instituci usnadňující spolupráci mezi rozhlasovými a televizními stanicemi, mohla soutěž získat mezinárodní charakter a odlišit se tak od velkého počtu etablovaných národních interpretačních soutěží.

Vzhledem ke komplikacím spojeným s organizací mezinárodních aktivit za tehdejšího politického režimu byla zvolena soutěž bez přímé účasti soutěžících, pouze prostřednictvím zaslaných zvukových záznamů. Až koncert vítězů měl přizvat laureáty na jedno pódium, historicky poprvé do Dvořákovy síně Domu umělců v Praze 18. listopadu 1966, kde se představila dnes známá jména jako houslisté Václav Hudeček (2. cena) a Dmitrij Sitkoveckij (1. cena).

 V následujícím roce už Václav Hudeček získal první cenu a z řad klavíristů byli oceněni mj. Dina Joffe a Zoltán Kocsis. I přes nutně silnou orientaci soutěže na východní Evropu byli mezi laureáty na přelomu šedesátých a sedmdesátých let i izraelský houslista Juval Jaron, smyčcový kvartet ze Spolkové republiky Německo (v obsazení Ulrike Fleming, Assunta Kwoka, Brigitte Schmeid a Doris Laidler), japonské klavírní duo ve složení Shizuka Ishikawa a Mariko Horie nebo kanadští klavíristé Louis Lortie a Jon Kimura Parker. Tradice východoevropských soutěžících je nicméně patrná dodnes – ruští soutěžící jsou každoročně obvykle tou nejpočetnější zahraniční národnostní skupinou účastnící se Concertina.

Zatímco byla soutěž zpočátku otevřena pouze pro tři kategorie – klavír, housle a komorní hra –, nástrojové obory se postupně rozšířily, díky čemuž se mezi laureáty kromě houslistů Sergeje Stadlera, Juliana Rachlina, Isabelle Faust, Jana Mráčka nebo klavíristů Vladimíra Felcmana, Igora Ardaševa a Ivo Kahánka objevili violoncellisté Leonid Gorochov, Alexander Rudin a Tomáš Jamník; varhaník Jaroslav Tůma; flétnista Michael Martin Kofler; hobojisté Jana Brožková a Vilém Veverka; klarinetisté Sabine Meyer nebo Ludmila Peterková; hornista Radek Baborák či trumpetista Giuliano Sommerhalder.

Multiinstrumentální a mezinárodní charakter Concertina Praga byl posílen i díky navázání spolupráce mezi Českým rozhlasem a Akademií klasické hudby v roce 2019. Tím se propojil potenciál velkého mediálního domu, který soutěž založil a přes 50 let úspěšně vede, a instituce, která pořádá 12 let mezinárodně uznávaný hudební festival Dvořákova Praha. Podpora mimořádně talentovaných mladých umělců tak mohla získat novou formu a 54. ročník soutěže Concertino Praga proto nesl podtitul Dvořákova mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky. Dvořákův odkaz se zrcadlí ve skutečnosti, že sám skladatel finančně podporoval mladé nadějné umělce. Úspěšní soutěžící tak obdrží studijní stipendia nebo příspěvek na nákup vlastního hudebního nástroje, a to díky zásadní podpoře rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation a dalších partnerů.