Vítězkou Concertino Praga 2022 je Diana Chausheva

Ve finálovém soutěžním kole Concertino Praga 2022, které se odehrálo 16. září v rámci festivalu Dvořákova Praha před zaplněnou Dvořákovou síní Rudolfina, zvítězila bulharská houslistka Diana Chausheva a její interpretace Koncertu pro housle a orchestr č. 1 g moll Maxe Brucha. Odnesla si také Cenu diváku, která je vyhlašována na základě hlasování přítomných v sále.

Do poslední chvíle napínavé finále rozhodl verdikt devítičlenné mezinárodní poroty v čele s klavíristou Pavlem Gililovem. Druhé místo obsadil italský trumpetista Filippo Lombardi, který interpretoval Koncert pro trubku a orchestr Josefa Haydna a Koncert pro trubku a orchestr Oskara Böhmeho, třetí příčka patří českému houslistovi Richardu Kollertovi a jeho ztvárnění Houslového koncertu Arama Chačaturjana. Čestné uznání 1. stupně získal klavírista Viktor Vichev a jeho Druhý klavírní koncert Sergeje Rachmaninova. Sólisty doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Robertem Jindrou.

Vůbec jsem to nečekala, ostatní finalisté byli totiž úplně úžasní. Na celé soutěži mi přijde důležité, aby nás i porotu bavila, což se myslím podařilo. Jsem opravdu překvapená, ale moc šťastná, protože Concertino Praga mi pomůže v další cestě a doufám, že mohu inspirovat i další mladé kolegy,“ řekla bezprostředně po vyhlášení výsledků Diana Chausheva.

Vítězka 56. ročníku Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga získává díky podpoře rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation stipendium ve výši 5000 eur, které je určené na další hudební rozvoj, případně zakoupení nového nástroje, a zároveň má možnost pořízení profesionální nahrávky ve studiích Českého rozhlasu. Soutěžící na druhém místě od nadace získává 2800 eur. Třetímu místu náleží stipendium ve výši 1700 eur, které věnuje společnost Bulb. Finanční odměnou je podpořeno i čtvrté místo, jehož dárcem ve výši 700 eur je vydavatelství Bärenreiter Praha.

V mezinárodní odborné porotě, které předsedal klavírista Pavel Gililov, usedly veličiny českého hudebního světa – klavírista Ivo Kahánek, houslista Josef Špaček, violoncellista Tomáš Jamník a klarinetista Irvin Venyš. Nechyběli ani porotci ze zahraničí, jmenovitě intendant Bamberských symfoniků Marcus Rudolf Axt, trumpetista Sergej Nakarjakov, klarinetista Wenzel Fuchs a houslista Boris Brovtsyn.

Velmi na mě zapůsobila umělecká úroveň soutěžících, jsou všichni mimořádně talentovaní. Vždycky mám radost, když mohu sledovat mladé interprety na prahu kariéry. A porota měla štěstí, že se jí povedlo najít vítězku, kterou úspěšná umělecká dráha s největší pravděpodobností opravdu čeká,“ je přesvědčený člen poroty, intendant Bamberských symfoniků Marcus Rudolf Axt.

Bonusem pro finalisty a další vybrané účastníky soutěže je série koncertů Jihočeského festivalu Concertino Praga. Všechny koncerty konané od 19. do 23. září v atraktivních historických sálech Českého Krumlova, Bechyně, Třeboně a Jindřichova Hradce zaznamenává nebo vysílá přímým přenosem Český rozhlas Vltava.

Přihlášky do 57. ročníku soutěže v kategoriích sólová a komorní hra mohou zájemci zasílat do 31. března 2023.

akademie-klasicke-hudby-p22-1609-concertino-praga-webres-096-c-petrahajska.jpg (361 KB)

Concertino Praga otvírá nový ročník

Nabízíme opět jedinečnou příležitost pro mladé hudebníky napříč obory.

Přihlaste se do Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga – v roce 2023 můžete soutěžit ve dvou kategoriích – sólové a komorní.

Všechny nástrojové obory v kategorii sólové hry jsou hodnoceny společně. Novinkou 57. ročníku Concertino Praga je posunutí věkové hranice pro soutěžící v oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón ze 17 na 18 let. K tomuto rozhodnutí dochází z důvodu posílení vyrovnanosti všech soutěžících. 

Originalitou soutěže Concertino Praga je její rozhlasovost. V prvním kole soutěže hodnotí porota výkony všech soutěžících anonymně dle zaslaných nahrávek, což je zajímavá stránka i pro samotné porotce. To potvrdil člen letošní poroty, fagotista Milan Muzikář: „Byl jsem nadšený z úrovně mladých soutěžících a zároveň se mi líbí i proces hodnocení v prvním kole, kdy jsou nahrávky poslouchány zcela anonymně. Sám jsem si dělal dle repertoáru soutěžících úsudek, ze které země asi jsou. Až při odtajnění výsledků, jsem se dozvěděl, že jsem byl mnohdy velice vzdálený u svého tipu. Prvotní myšlenka soutěže, kdy je propojeno umění s rozhlasovým médiem, je úžasná. Určitě zvu všechny mladé interprety, aby při dnešních technických možnostech neváhali a poslali své nahrávky do prvního kola.“  

VĚKOVÉ LIMITY

V oborech housle, klavír, violoncello, cembalo, akordeon, harfa a kytara se soutěže se mohou zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového kola, tedy 16. září 2023, nepřesáhnou věkový limit 16 let. 

V oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón se soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového kola, tedy 16. září 2023, nepřesáhnou věkový limit 18 let

V kategorii komorní hra v obsazení duo až sexteto se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového kola, tedy 15. září 2023, nepřesáhnou průměrný věk 20 let.

Absolutní vítězové v každé kategorii získají možnost natočit vlastní nahrávku v Českém rozhlase. Za podpory rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation a dalších partnerů obdrží nejlepší sólisté a komorní soubory od Akademie klasické hudby stipendia ve výši 5 000, 2 800 a 1 700 eur pro své další vzdělávání nebo na nákup nástroje. Ti nejlepší sólisté a soubory se poté během září představí na tradičním Jihočeském festivalu Concertino Praga. 

Tím to ale nekončí - nejlepší mladí hudebníci se do České republiky vrátí i v dalších letech a představí svoje mistrovství na koncertech, které pro ně organizátoři soutěže a jejich partneři připravují. 

Přihlášky je možné podávat přes webové stránky soutěže  do 31. března 2023. 

Concertino Praga 2022 zná své finalisty

Poslední dubnový týden rozhodla desetičlenná mezinárodní porota o finalistech 56. ročníku Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga, která letos probíhá pouze v sólové kategorii.

O vítězství budou finalisté Diana Chausheva (Bulharsko, housle), Richard Kollert (Česká republika, housle), Filippo Lombardi (Itálie, trubka) a Victor Vichev (Bulharsko, klavír) usilovat na veřejném finálovém soutěžním koncertě v Rudolfinu v sobotu 16. září 2022 za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Roberta Jindry.

Vítěz soutěže získá možnost natočit vlastní propagační nahrávku v Českém rozhlase. Dalšími cenami jsou stipendia ve výši 5 000, 2 800 a 1 700 eur, které zaštiťuje nadace Karel Komárek Family Foundation a další partneři. Vítězové mohou finanční odměny využít pro své další hudební vzdělávání nebo na nákup nového nástroje. Diváci finálových klání budou mít navíc možnost udělit Cenu diváka.

Všichni finalisté následně vystoupí na Jihočeském festivalu Concertino Praga.

Concertino Praga

Concertino Praga - Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky se koná od roku 1966. Jedná se o víceoborovou soutěž, jejímž posláním je vyhledávat mimořádné talenty do 15, resp. 16 let. Pořadatelem je Akademie klasické hudby společně s Českým rozhlasem. Soutěžící posuzuje mezinárodní odborná porota ve dvou kategoriích – sólové a komorní hry. Kategorie komorní hry se koná s dvouletou periodicitou. V prvních kolech porota hodnotí soutěžící anonymně na základě zaslaných nahrávek. Finálové kolo je veřejné a má formát koncertu, který proběhl v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Ročník 2021 byl otevřen pro obě soutěžní kategorie. V kategorii sólové hry mohou soutěžit nástrojové obory housle, violoncello, klavír, cembalo, harfa, akordeon, kytara, flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubka a trombon. Kategorie komorní hry se mohou zúčastnit soubory ve složení duo až sexteto.

Výherci obdrželi studijní stipendia ve výši až 5.000,- EUR. Laureáti budou mít navíc možnost vytvořit profesionální rozhlasovou nahrávku v Českém rozhlase a vystoupit na Jihočeském festivalu Concertino Praga.

Concertino Praga je od roku 1988 členem Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY), je pořádáno pod záštitou Evropské vysílací unie (EBU), jejímž aktivním členem se Český rozhlas stal v roce 1993.

Videa

Český rozhlas a Akademie klasické hudby, pořadatel MHF Dvořákova Praha, uspořádali v letošním roce společně 55. ročník soutěže Concertino Praga. Finálová kola v komorní i sólové kategorii živě přenášel Český rozhlas na stanici Vltava. Podívejte se na záznam Českého rozhlasu z obou finálových večerů, který je dostupný na YouTube kanálu Českého rozhlasu. 

 

Kompletní záznam finálového koncertu komorní kategorie 55. ročníku Concertino Praga ze 17. září 2021 v Anežském klášteře.

 

Kompletní záznam finálového koncertu sólové kategorie 55. ročníku Concertino Praga z 18. září 2021 ve Dvořákově síni Rudolfina.

Porota

Představujeme vám soutěžní porotu Concertino Praga 2022. 

 

Porota 1. kola

Igor Ardašev (klavír, Česká republika)
Jan Jakub Bokun (klarinet, Polsko)
Jana Boušková (harfa, Česká republika)
Raimon Colomer (člen poradního sboru L'Auditori, Katalánsko)
Petr Hanzlík (skladatel, Česká republika)
Milan Muzikář (fagot, Česká republika)
František Souček (housle, Česká republika)
Felix Renggli (flétna, Švýcarsko)
Roman Rindberger (trumpeta, Rakousko)
Wolfgang Emanuel Schmidt (violoncello, Německo)
                                                     

Porota 2. kola

Marcus Rudolf Axt - dirigent 
Boris Brovtzyn - housle
Wenzel Maria Fuchs - klarinet
Pavel Gililov - klavír
Václav Hudeček - housle
Tomáš Jamník - violoncello
Ivo Kahánek - klavír 
Sergei Nakariakov - trumpeta
Peter Janků - EBU Slovensko

 

Medailonky porotců naleznete na webových stránkách Concertino Praga.

 

Výsledky 55. ročníku

V rámci festivalu Dvořákova Praha proběhlo dvojí finále 55. ročníku soutěže Concertino Praga. V pátek 17. září před mezinárodní porotou soutěžila v Anežském klášteře komorní uskupení, z nichž vítězně vzešlo Duo Mráček–Pěruška ve složení Kristian Mráček (housle) a David Pěruška (violoncello) se skladbou Zoltána Kodályho. Oba mladí interpreti zároveň získali i diváckou cenu.

V sobotu 18. září vybrali porotci v zaplněné Dvořákově síni Rudolfina vítěze mezi sólisty. „Konkurence byla i letos opravdu veliká a závěrečné hodnocení poměrně těsné, nakonec na porotce nejvíce zapůsobil 14letý slovenský klavírista Ryan Martin Bradshaw, který přednesl Čajkovského Klavírní koncert b moll. Diváckou cenu získal český klavírista Jan Schulmeister,“ říká Jan Simon, intendant Akademie klasické hudby.

 

Celkové výsledky Concertino Praga

Kategorie sólová hra

1. místo + Cena Českého rozhlasu: Ryan Martin Bradshaw, klavír
2. místo: Jan Schulmeister, klavír
3. místo: Ildikó Rozsonits, klavír
Čestné uznání 1. stupně: Mark Anthony Lewin, housle
Čestné uznání 2. stupně: Kristóf János Havasi, Milena Piorunska
Cena diváka: Jan Schulmeister
Cena Karel Komárek Family Foundation: Jan Schulmeister

 dp21-18-9-concertino-praga-finale-soliste-webres-60-c-petrahajska.jpg (288 KB)

Kategorie komorní hra
1. místo + Cena Českého rozhlasu: Duo Mráček–Pěruška
2. místo: Trio INNsolitus
3. místo: Trio Vyšehrad
Čestné uznání 1. stupně: Veloce String Quartet
Čestné uznání 2. stupně: Duo Markova−Najman, Ensemble Symbolique
Cena diváka: Duo Mráček–Pěruška
Cena Nadace Bohuslava Martinů: Veloce String Quartet
Cena Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové: Duo Markova–Najman

 dp21-17-9-concertino-praga-soubory-webres-59-c-petrahajska.jpg (421 KB)

Historie

Mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky Concertino Praga vznikla v roce 1966 z iniciativy redakce hudebního vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu. Mezi předními osobnostmi rozvíjejícími prvotní ideu rozhlasové soutěže byli cembalistka Zuzana Růžičková, skladatel Viktor Kalabis a rozhlasová redaktorka Helena Karásková. Díky existenci Organisation Internationale de la Radiodiffusion et Télévision, tehdejší východoevropské instituci usnadňující spolupráci mezi rozhlasovými a televizními stanicemi, mohla soutěž získat mezinárodní charakter a odlišit se tak od velkého počtu etablovaných národních interpretačních soutěží.

Vzhledem ke komplikacím spojeným s organizací mezinárodních aktivit za tehdejšího politického režimu byla zvolena soutěž bez přímé účasti soutěžících, pouze prostřednictvím zaslaných zvukových záznamů. Až koncert vítězů měl přizvat laureáty na jedno pódium, historicky poprvé do Dvořákovy síně Domu umělců v Praze 18. listopadu 1966, kde se představila dnes známá jména jako houslisté Václav Hudeček (2. cena) a Dmitrij Sitkoveckij (1. cena).

 V následujícím roce už Václav Hudeček získal první cenu a z řad klavíristů byli oceněni mj. Dina Joffe a Zoltán Kocsis. I přes nutně silnou orientaci soutěže na východní Evropu byli mezi laureáty na přelomu šedesátých a sedmdesátých let i izraelský houslista Juval Jaron, smyčcový kvartet ze Spolkové republiky Německo (v obsazení Ulrike Fleming, Assunta Kwoka, Brigitte Schmeid a Doris Laidler), japonské klavírní duo ve složení Shizuka Ishikawa a Mariko Horie nebo kanadští klavíristé Louis Lortie a Jon Kimura Parker. Tradice východoevropských soutěžících je nicméně patrná dodnes – ruští soutěžící jsou každoročně obvykle tou nejpočetnější zahraniční národnostní skupinou účastnící se Concertina.

Zatímco byla soutěž zpočátku otevřena pouze pro tři kategorie – klavír, housle a komorní hra –, nástrojové obory se postupně rozšířily, díky čemuž se mezi laureáty kromě houslistů Sergeje Stadlera, Juliana Rachlina, Isabelle Faust, Jana Mráčka nebo klavíristů Vladimíra Felcmana, Igora Ardaševa a Ivo Kahánka objevili violoncellisté Leonid Gorochov, Alexander Rudin a Tomáš Jamník; varhaník Jaroslav Tůma; flétnista Michael Martin Kofler; hobojisté Jana Brožková a Vilém Veverka; klarinetisté Sabine Meyer nebo Ludmila Peterková; hornista Radek Baborák či trumpetista Giuliano Sommerhalder.

Multiinstrumentální a mezinárodní charakter Concertina Praga byl posílen i díky navázání spolupráce mezi Českým rozhlasem a Akademií klasické hudby v roce 2019. Tím se propojil potenciál velkého mediálního domu, který soutěž založil a přes 50 let úspěšně vede, a instituce, která pořádá 12 let mezinárodně uznávaný hudební festival Dvořákova Praha. Podpora mimořádně talentovaných mladých umělců tak mohla získat novou formu a 54. ročník soutěže Concertino Praga proto nesl podtitul Dvořákova mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky. Dvořákův odkaz se zrcadlí ve skutečnosti, že sám skladatel finančně podporoval mladé nadějné umělce. Úspěšní soutěžící tak obdrží studijní stipendia nebo příspěvek na nákup vlastního hudebního nástroje, a to díky zásadní podpoře rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation a dalších partnerů.

Ke stažení

Formulář žádosti o čerpání stipendia ke stažení ZDE.