Concertino Praga

Concertino Praga - Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky se koná od roku 1966. Jedná se o víceoborovou soutěž, jejímž posláním je vyhledávat mimořádné talenty do 15, resp. 16 let. Pořadatelem je Akademie klasické hudby společně s Českým rozhlasem. Soutěžící posuzuje mezinárodní odborná porota ve dvou kategoriích – sólové a komorní hry. Kategorie komorní hry se koná s dvouletou periodicitou. V prvních kolech porota hodnotí soutěžící anonymně na základě zaslaných nahrávek. Finálové kolo je veřejné a má formát koncertu, který proběhne v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Ročník 2021 je otevřen pro obě soutěžní kategorie. V kategorii sólové hry mohou soutěžit nástrojové obory housle, violoncello, klavír, cembalo, harfa, akordeon, kytara, flétna, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubka a trombon. Kategorie komorní hry se mohou zúčastnit soubory ve složení duo až sexteto.

Výherci obdrží studijní stipendia ve výši až 5.000,- EUR. Laureáti budou mít navíc možnost vytvořit profesionální rozhlasovou nahrávku v Českém rozhlase a vystoupit na Jihočeském festivalu Concertino Praga.

Concertino Praga je od roku 1988 členem Evropské unie hudebních soutěží mládeže (EMCY), je pořádáno pod záštitou Evropské vysílací unie (EBU), jejímž aktivním členem se Český rozhlas stal v roce 1993.

 

Přihlášky do soutěže Concertino Praga 2021 jsou již otevřeny. Tak ukažte svůj talent a přihlaste se také!

 

Soutěžní podmínky

 

 1. Pro které obory je soutěž pro rok 2021 vypsána?

  55. soutěže Concertino Praga 2021 bude vypsán pro dvě soutěžní kategorie:

  a) Sólová hra, v nástrojových oborech: housle, violoncello, klavír, cembalo, akordeon, harfa, kytara, flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón.

  b) Komorní hra pro soubory ve složení DUO – TRIO – KVARTETO – KVINTETO – SEXTETO.

  V roce 2022 bude soutěž vyhlášena pro kategorii sólová hra.

 2. Jaký je věkový limit soutěžících?

  a) V oborech housle, klavír, violoncello, cembalo, akordeon, harfa a kytara se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola, tedy 18. září 2021, nepřesáhnou věkový limit 16 let.

  b) V oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón se soutěže mohou zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola, tedy 18. září 2021, nepřesáhnou věkový limit 17 let.

  c) V kategorii komorní hra v obsazení duo až sexteto se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola, tedy 17. září 2021, nepřesáhnou průměrný věkový limit 20 let. Nejstarší člen souboru nesmí přesáhnout v době konání finálového veřejného soutěžního kola, tedy 17. září 2021 věk 21 let.

  Pro všechny věkové limity platí, že v den konání veřejného finálového kola může účastník dosáhnout příslušného věku daného věkovým limitem (například v roce 2021 může účastník kategorie sólové hry na klavír 18. září 2021 oslavit své 16. narozeniny). 

 3. Jsou nějaká omezení pro to, kdo se může do soutěže přihlásit?

  Do soutěže se mohou přihlásit pouze ti soutěžící, kteří splňují věkový limit dané kategorie a dodrží všechny parametry přihlášky.

  Do sólové kategorie se dále nemohou přihlásit soutěžící, kteří v předchozím roce, tedy během 54. ročníku soutěže v roce 2020, ve finále obdrželi 1.-3. cenu.

 4. Kdy nejpozději musím přihlášku odeslat?

  Abyste předešli problémům s odesláním kompletní přihlášky, doporučujeme vám začít nahrávat všechny povinné přílohy v dostatečném časovém předstihu před uzávěrkou přihlášek, která je v neděli 31. ledna 2021 o půlnoci. Nahrávání povinných příloh Vám zabere několik hodin času.

 5. Co jsou povinné přílohy přihlášky?

  a) Nahrávky jednotlivých soutěžních skladeb.

  b) Videozáznamy z natáčení soutěžních nahrávek.                                                             

  c) Medailonek soutěžícího/souboru v maximálním rozsahu 1000 znaků (delší medailonek přihlašovací systém neakceptuje).                                                                

  d) Dvě profesionální fotografie soutěžícího/souboru v tiskové kvalitě s uvedením jména fotografa a souhlasem s jejím použitím (minimálně 300 dpi). Fotografie budou laureáty provázet po celou dobu festivalu, dejte si tedy na nich záležet.                        

  e) Kompletní notové materiály k soutěžním nahrávkám (snažte se odstranit všechny psané poznámky, aby byla zachována anonymita soutěžícího).                                       

  f) Kopie pasu (u zahraničních soutěžících).                                                                       

  g) Repertoár pro případné 3. finálové kolo soutěže (sólová kategorie).                             

  h) Repertoár pro případné 2. finálové kolo soutěže (komorní kategorie).  

 6. Jak mám odeslat povinné přílohy přihlášky?

  Všechny přílohy dejte do jednoho souboru a ten označte Vaším jménem / jménem komorního souboru. Soubor zazipujte. Po odeslání přihlášky máte tyto možnosti nahrání příloh:

  a) všechny přílohy už máte nachystané dle návodu výše, takže po odeslání přihlášky můžete přílohy nahrát do okna, které se Vám otevře po odeslání přihlášky,

  b) zároveň po odeslání přihlášky obdržíte e-mail, ve kterém bude odkaz, kam přílohy můžete nahrát zpětně.

 7. Je v soutěži nějaký povinný repertoár?

  Není. Pořadatel však každoročně vyhlašuje seznam doporučených skladeb pro kategorii sólové hry, jejichž provedení má na hodnocení soutěžních výkonů pozitivní dopad, může být jedním z hodnotících kritérií a na jejich provedení se mohou vázat i speciální.

  Hodnocení soutěžícího odbornými porotami ovlivňuje i vyspělost výběru soutěžního repertoáru soutěžícím s přihlédnutím k propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů.

  V kategorii komorní hry pořadatel takový seznam nevydává, avšak při tvorbě soutěžního repertoáru se doporučuje přihlédnout k tvorbě českých autorů. 

 8. Kde najdu seznam doporučených skladeb?

  Seznam doporučených skladeb je k dispozici zde

 9. Můžu do soutěže poslat nahrávku, kterou jsem natočil pro jinou rozhlasovou organizaci?

  Do soutěže nejsou přijímány zvukové snímky, na které vztahují vysílací práva Evropské vysílací unie (EBU) a mechanická práva (IFPI). 

 10. Můžu do soutěžního repertoáru v případě sólové kategorie zařadit skladbu pro sólový nástroj?

  Ano, do soutěžního repertoáru můžete zařadit skladu pro sólový nástroj bez doprovodu jiného nástroje. 

 11. Můžu do soutěžního repertoáru v případě sólové kategorie zařadit instrumentální koncert nebo jeho větu s doprovodem klavíru?

  Ano můžete, v tom případě ale musíte do soutěžního repertoáru zařadit také alespoň jednu původní skladbu určenou pro sólový nástroj samostatný nebo s originálním doprovodem druhého nástroje.

  Výjimku tvoří ty skladby, které jsou autorizovány i pro provedení s klavírem, nebo pokud jsou uvedeny v seznamu doporučené soutěžní literatury. U skladeb neuvedených v seznamu doporučené literatury je nutné autorizaci k takovému provedení pořadatelům doložit historickým pramenem nebo odkazem. 

 12. Můžu do soutěžního repertoáru v případě sólové kategorie zařadit skladbu, ve které můj sólový výkon doprovází orchestr?

  Ne, skladby s doprovodem orchestru nejsou pro 1. a 2. kolo sólové kategorie povoleny. 

 13. Můžu do soutěže poslat nahrávku, která vznikla na veřejném koncertě?

  Ano, můžete, dejte ale pozor, aby byly pořízeny v odpovídající technické kvalitě tak, aby mohly být užity v rozhlasovém vysílání. 

 14. Můžeme, v případě komorní hry, zařadit do soutěžního repertoáru skladby určené pro jiné nástrojové obsazení, než ve kterém hrajeme?

  Komorní soubory musí interpretovat skladby, které jsou komponovány jako původní skladby pro příslušnou komorní formaci, nesmí se jednat o transkripce nebo aranžmá skladeb určených pro jiné nástrojové obsazení.

  U souboru formátu duo se musí jednat o skladby s vyváženými úlohami obou nástrojů, například sonáty. 

 15. Můžeme, v případě komorní hry, navrhnout pro finálové 2. kolo odlišný repertoár?

  Ano, můžete, tato informace musí být obsažena již v přihlášce. 

 16. Jak sestavit soutěžní repertoár?

  U soutěžního repertoáru se doporučuje výběr z odlišných stylových období s přihlédnutím na propagaci díla Antonína Dvořáka a dalších českých autorů (viz doporučené skladby).

  V případě kategorie sólové hry je u finálového kola nutno zvolit koncertantní skladbu v obsazení svého nástroje za doprovodu orchestru. Myšlen je jedno či vícevětý instrumentální koncert, nikoliv jednotlivé věty z díla.

  V kategorii komorní hry se zejména u souboru formátu duo musí jednat o skladby s vyváženými úlohami obou nástrojů, například sonáty. Nesmí se tedy jednat o koncertantní skladbu s doprovodem druhého nástroje.  

 17. Jaká je minutáž pro soutěžní nahrávky?

  Celková doba soutěžního výkonu pro nahrávku musí být v délce 20-30 minut pro obě kategorie. Nahrávky s minutáží nižší než 20 minut budou ze soutěže vyřazeny, nahrávky přesahující 30 minut mohou být naopak porotou zkráceny.

  V případě živého finálového kola je pro kategorii sólových hráčů minutáž 20-30 minut, zatímco pro kategorii komorních souborů 30-35 minut. 

 18. Má být program pro první a druhé kolo v kategorii sólové hry odlišný?

  Ne, porota v druhém kole posuzuje stejné nahrávky jako v prvním kole; porota druhého kola je od prvního kola odlišná. 

 19. Kdy se dozvím, jestli má nahrávka v kategorii sólové hry postoupila do 2. kola?

  Postupující kandidáti do 2. kola budou o svém postupu vyrozuměni koncem do poloviny března 2021.  

 20. Kdy se dozvím, jestli jsem postoupil/a do finálového kola?

  Výsledky 2. kola v kategorii sólové hry a 1. kola v kategorii komorní hry budou zveřejněny do poloviny května 2021. 

 21. Jaký je průběh soutěže?

  Soutěžící nahrají svůj soutěžní repertoár, ten pošlou společně s vyplněnou on-line přihláškou. Po uzavření přihlašování dojde k zasedání poroty, která anonymně vyslechne všechny nahrávky.

  Kategorie sólové hry probíhá ve třech kolech, kategorie komorní hry probíhá ve dvou kolech. 

 22. Kolik soutěžících může postoupit do veřejného finálového kola?

  V kategorii sólové hry do veřejného finálového kola s živým výkonem postupují maximálně 4 účastníci. V kategorii komorní hry postupují do veřejného finálového kola s živým výkonem maximálně 4 soubory.

 23. Jak probíhá finálové kolo soutěže?

  Finálové kolo probíhá v kategorii sólové hry formou veřejného živého koncertu s orchestrem spojeného s přímým rozhlasovým přenosem ČRo v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.

  Finálové kolo probíhá v kategorii komorní hry formou veřejného živého koncertu spojeného s přímým rozhlasovým přenosem ČRo v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. 

 24. Co je Jihočeský festival Concertino Praga?

  Jihočeský festival je cyklem koncertů pro nositele cen a čestných uznání, který bezprostředně navazuje na vystoupení soutěžících ve finálových kolech soutěže. Účinkující jsou ubytováni v Jindřichově Hradci v hotelu Concertino, odkud vyjíždějí za koncerty do okolních měst. Festival zpravidla obsahuje celkem 4 vystoupení (Český Krumlov, Třeboň, Bechyně a Jindřichův Hradec) a několik doprovodných akcí. 

 25. Je soutěž skutečně anonymní?

  Ano, žádný z členů poroty nemá o soutěžících žádné informace. Nahrávky jsou porotě přehrávány pod pořadovými čísly, členové poroty mají pouze seznam repertoáru, který jednotlivé nahrávky obsahují. Porota dostane informace o interpretech (jména, věk, národnost) teprve po rozhodnutí o postupujících finalistech a držitelích čestných uznání. 

 26. Mohu hrát z not?

  Hra zpaměti není vyžadována, hra z not zejména při nahrávání možná je. Je ale třeba vzít v potaz, že soutěž je určena pro mladé hudebníky, kteří chtějí v budoucnosti profesionálně působit na koncertních pódiích a 3. soutěžní kolo probíhá formou soutěžního vystoupení s orchestrem v rámci velkého mezinárodního hudebního festivalu. Proto je žádoucí, aby kandidát soutěže a jeho pedagog vzali v potaz, že u nástrojů, kde je hra zpaměti na koncertech obvyklá (zejména klavír, cembalo, housle, violoncello, harfa apod.) se považuje za míru profesionality i hra zpaměti. 

 27. Pokud bych natáčel/a soutěžní snímek v Českém rozhlase, jak bude natáčení probíhat?

  Po správném nastavení mikrofonů techniky probíhá krátká akustická zkouška. Poté následuje vlastní nahrávání. Všichni kandidáti mají na natočení snímku vyhrazený stejný čas. Natáčení je přítomen zvukový technik, který je zodpovědný za kvalitu nahrávky. 

 28. Může mne do studia na natáčení soutěžních snímků někdo doprovodit?

  Ve studiu mohou být během nahrávání vedle interpretů přítomni pouze příslušný pedagog nebo jeho zástupce a obraceč not. 

 29. Co když se mi při nahrávání nepovede nějaké místo?

  Pokud Vám to časový limit dovolí, můžete opětovně nahrát soutěžní skladbu, nebo její větu. Nikdy ne však jen část věty nebo jednověté skladby. Z výsledných nahrávek si pak vyberete tu nejlepší. Nahrávání a výběr skladby se však musí vejít do časového limitu. 

 30. Jaké parametry musí mít soutěžní nahrávka?

  Nahrávky jednotlivých soutěžních skladeb musí být ve formátu WAV/PCM – 16/24 bitů – 44.1/48kHz. 

 31. Má být soutěžní výkon zaznamenán v kuse?

  Ne, každá skladba nebo věta, v případě děl, která obsahují více vět, musí být zaznamenána zvlášť. 

 32. Můžu nahrávku upravit?

  Nejsou povoleny žádné úpravy – tzn. střihy. Kompilace snímku editací je hrubým porušením soutěžních podmínek a vede k vyloučení ze soutěže. 

 33. Musí videozáznam korespondovat se zvukovým záznamem?

  Ano. Současně se zvukovým záznamem musí uchazeč pořídit i videozáznam, a to všech kompletních nahrávaných skladeb. 

 34. Jaké jsou parametry videozáznamu?

  Videozáznam může být udělán na mobilní telefon, na jeho kvalitu porota nepřihlíží. Kamera musí být umístěna tak, aby na ní kandidát byl viditelný od hlavy až k patě, včetně rukou. Úhel kamery se během nahrávání nesmí měnit. 

 35. Jak staré mohou být nahrávky, které do soutěže pošlu?

  Nahrávky musí být pořízeny v období mezi 1. únorem 2020 a 31. lednem 2021. 

 36. Pokud jako soutěžící sólové kategorie postoupím do 2. kola, ale porota shledá na nahrávce  z 1. kola technické nedostatky, mohu nahrávku přetočit?

  Ano, nahrávky přetočit můžete. Pokud nemáte možnost nahrávky přetočit v místní rozhlasové organizaci, nahrávacím studiu či hudební škole, Český rozhlas nabízí soutěžícím, v případě požadavku poroty, přetočení soutěžní nahrávky na své náklady. Náklady na cestu a pobyt během nahrávání si hradí kandidát nebo jeho vysílající organizace sami. 

 37. Pokud potřebuji obraceče not, zajistí mi jej pořadatel?

  Pokud interpret vyžaduje obraceče not, například pro nahrávání v Českém rozhlase, je nutné si jej samostatně zajistit. Pořadatel tuto službu nezajišťuje. Noty může obracet pedagog nebo vlastní obraceč.

  Na 3. finálové kolo s orchestrem (kategorie sólové hry) zajistí obraceče not pořadatel. 

 38. Pokud soutěžím v kategorii sólové hry a nejsem klavírista, zajistí mi pořadatel na Jihočeský festival profesionální klavírní doprovod?

  Ano, v případě sólových oborů mají mladí umělci na Jihočeský festival zajištěn profesionální klavírní doprovod. 

 39. Jak bude naladěn klavír?

  Klavír bude naladěn na frekvenci 442 kH. 

 40. Kdo zasedá v odborné porotě?

  V každém soutěžním kole je porota jiná. Vždy se skládá z renomovaných instrumentalistů z České republiky i zahraničí, dirigentů, hudebních pedagogů či zástupců Evropské vysílací unie. Bližší informace naleznete v sekci Porota. 

 41. Jak probíhá hodnocení poroty?

  V soutěži se hodnotí umělecké výkony kandidátů bez rozdílu věku či vybraného nástroje.

  První kolo (v případě komorní hry) a první dvě kola (v případě sólových výkonů) probíhají zcela anonymně, porota hodnotí soutěžící na základě zaslaných nahrávek.

  V kategorii sólové hry pro postup do druhého kola porota vybírá 25 soutěžících.

  Pro postup do finálového kola jsou v obou kategoriích vybíráni čtyři soutěžící a 2 náhradníci pro 3. veřejné finálové kolo sólové kategorie a 1 náhradník pro finálové kolo komorní kategorie. Ti v případě, že se jejich účast ve finále z důvodu účasti všech 4 porotou určených finalistů neuskuteční, vystoupí se sólovým repertoárem na koncertě v rámci „Talent Stage“ festivalu Dvořákova Praha 2021.

  Finálové kolo probíhá formou veřejného koncertu 17. a 18. září 2020 v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. 

 42. Kdy budou vyhlášeny finálové výsledky?

  Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne ihned po absolvování veřejného finálového kola v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Vyhlášení výsledků obou kategorií proběhne 18. září 2021 na pódiu Dvořákovy síně pražského Rudolfina. 

 43. Je vyžadováno nějaké „startovné“?

  Pro účast v soutěži není vyžadováno žádné startovné. 

 44. Uhradí za mě a můj případný doprovod pořadatel nějaké náklady?

  V případě postupu do finálového kola hradí nezbytné pobytové náklady v Praze pořadatel soutěže. Jedná se zejména o:

  a) ubytování a plnou penzi v Praze a Jindřichově Hradci,

  b) autobusovou, vlakovou nebo leteckou dopravu do Prahy a zpět,

  c) dopravu do Jindřichova Hradce a zpět,

  d) lokální dopravu z hotelu na zkoušky a finálové veřejné kolo v rámci MHF Dvořákova Praha.

  Náklady spojené s pořízením soutěžních zvukových záznamů zaslaných do soutěže nese soutěžící, pokud je sám zhotovitelem soutěžního snímku, nebo přihlašující organizace (např. Český rozhlas), která je zhotovila. 

 45. Jaké ceny mohu obdržet?

  Díky Rodinné nadaci Karla Komárka KKFF jsou udíleny ceny ve formě stipendií ve výši:

  a) kategorie „sólová hra“ 1. cena 5 000 EUR, 2. cena 2 700 EUR, 3. cena 1 800 EUR

  b) kategorie„komorní hra" 1. cena 5 000 EUR pro soubor, 2. cena 2 700 EUR pro soubor, 3. cena 1 800 EUR pro soubor  

  Ceny jsou udělovány ve formě účelových stipendií pro účast na mistrovských kurzech nebo studijních pobytech, popřípadě ve formě příspěvku na nákup hudebního nástroje. Nedostanete tedy ani šek, ani peníze v hotovosti či na účet; pořadatel za Vás uhradí zvolený mistrovský kurz (nebo jeho část), popřípadě přispěje na nový hudební nástroj.

  Cena pro absolutní vítěze obou kategorií

  Český rozhlas nahraje a vydá absolutním vítězů obou kategorií profilová CD.

  Koncertní příležitosti

  Pořadatel zajistí laureátům vystoupení na koncertech na Jihočeském festivalu Concertino Praga a další koncerty dle možností pořadatele.

  Zvláštní ceny

  Pořadatel uděluje účinkujícím zvláštní ceny za mimořádná provedení doporučených skladeb či děl českých autorů. Na stránkách www.concertinopraga.cz budou postupně zveřejňovány další možné ceny pro úspěšné účastníky soutěže. 

 46. Jaký je časový harmonogram 55. ročníku soutěže?

  31. 1. 2021 - uzávěrka přihlášek

  únor 2021 - 1. poslechové kolo soutěžní kategorie „sólová hra“

  duben 2021 - 1. poslechové kolo soutěžní kategorie „komorní hra“

  duben 2021 - 2. poslechové kolo soutěžní kategorie „sólová hra“

  17. 9. 2021 - 17:00 - veřejné finálové kolo kategorie komorní hry v Anežském klášteře v Praze

  18. 9. 2021 - 17:00 - veřejné finálové kolo kategorie komorní hry ve Dvořákově síni Rudolfina, slavnostní předání cen oběma kategoriím

  20. 9. 2021 - koncert Český Krumlov, zámek, Maškarní sál

  21. 9. 2021 - koncert Bechyně, zámek, Vokův sál

  22. 9. 2021 - koncert Třeboň, Schwarzenberská hrobka

  24. 9. 2021 - koncert Jindřichův Hradec, zámek, Rytířský sál

  V rámci Jihočeského festivalu Concertino Praga proběhnou ještě další doprovodné akce. 

 47. Jestliže je soutěž rozhlasová, bude mé nahrávky veřejně vysílat Český rozhlas?

  Ano, do vysílání Českého rozhlasu jsou zařazovány soutěžní nahrávky finalistů. Dále jsou Českým rozhlasem zaznamenávána finálová kola s možností vysílání přímým přenosem, a to jak v audio, tak i audiovizuální formě. Všechny koncerty Jihočeského festivalu jsou zaznamenávány a vysílány buď přímým přenosem, nebo ze záznamu.

  Veškeré vypořádání práv kandidáta vůči vytvoření uměleckého výkonu a jeho užití je stanoveno ve Statutu soutěže. 

 48. Kdo soutěž pořádá?

  Pořadateli soutěže jsou Český rozhlas a Akademie klasické hudby, z.ú. 

 49. Kam se mohu obrátit v případě nejasností?

  Pokud si nevíte rady, neváhejte kontaktovat v případě sólové kategorie paní Simonu Hopfingerovou (simona.hopfingerova@rozhlas.cz, +420 603 169 317), v případě komorní kategorie paní Markétu Mamicovou (program@dvorakovapraha.cz, +420 777 039 838), které Vám rády zodpoví vše, co by Vás mohlo zajímat.

Přihláška

Ročník 2021 již byl vypsán, soutěžní podmínky si můžete přečíst ZDE. Přihlašování je otevřeno do 31. ledna 2021 na adrese concertinopraga.cz.

Koncert

Vstupenky na talent stage a finálový soutěžní koncert naleznete zde.

Porota

Soutěžní porota 54. ročníku soutěže je složená z předních instrumentálních sólistů, dirigentů, hudebních pedagogů nebo zástupců Evropské vysílací unie. Členové porot 1. a 2. kola nedisponují žádnými informacemi o soutěžících, hlasování je tajné a zcela anonymní. Třetí finálové kolo je veřejné a má formu koncertu, který je oficiální součástí programu mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Výsledky budou oznámeny ihned po ukončení programu.

Porota 1. kola

Evert van Berkel, Sveriges Radio, EBU (Švédsko)
Anna Fusek, flétna, housle (Německo)
Milan Langer, klavír (Česká republika)
František Novotný, housle (Česká republika)
Vít Petrášek, violoncello (Česká republika)
Milan Puklický, hudební režisér (Česká republlika)
Irvin Venyš, klarinet (Česká republika)                                                                    

Porota 2. kola

Milán Bolla, MTVA, EBU (Maďarsko)
Jana Brožková, hoboj, (Česká republika)
Ian Fountain, klavír (Velká Británie)
Irena Jakubcová, housle (Česká republika)
Kateřina Javůrková, lesní roh (Česká republika)
Denisa Kerschová, France Musique, EBU (Francie)
Jens Peter Maintz, violoncello (Německo)

Porota 3. kola

Walter Auer, flétna (Rakousko)
Jana Boušková, harfa (Česká republika)
Jakub Hrůša, dirigent (Česká republika)
Václav Hudeček, housle (Česká republika)
Ivo Kahánek, klavír (Česká republika)
Francois Leleux, hoboj, dirigent (Francie)
Thibaut Maillard, R.T.S., EBU (Švýcarsko)
David Mareček, klavír, ředitel České filharmonie (Česká republika)
Daniel Ottensamer, klarinet (Rakousko)
Dmitry Sitkovetsky, housle (Velká Británie)
Lukáš Vondráček, klavír (Česká republika)
Marek Zvolánek, trubka (Česká republika)

Historie

Mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky Concertino Praga vznikla v roce 1966 z iniciativy redakce hudebního vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu. Mezi předními osobnostmi rozvíjejícími prvotní ideu rozhlasové soutěže byli cembalistka Zuzana Růžičková, skladatel Viktor Kalabis a rozhlasová redaktorka Helena Karásková. Díky existenci Organisation Internationale de la Radiodiffusion et Télévision, tehdejší východoevropské instituci usnadňující spolupráci mezi rozhlasovými a televizními stanicemi, mohla soutěž získat mezinárodní charakter a odlišit se tak od velkého počtu etablovaných národních interpretačních soutěží.

Vzhledem ke komplikacím spojeným s organizací mezinárodních aktivit za tehdejšího politického režimu byla zvolena soutěž bez přímé účasti soutěžících, pouze prostřednictvím zaslaných zvukových záznamů. Až koncert vítězů měl přizvat laureáty na jedno pódium, historicky poprvé do Dvořákovy síně Domu umělců v Praze 18. listopadu 1966, kde se představila dnes známá jména jako houslisté Václav Hudeček (2. cena) a Dmitrij Sitkoveckij (1. cena).

 V následujícím roce už Václav Hudeček získal první cenu a z řad klavíristů byli oceněni mj. Dina Joffe a Zoltán Kocsis. I přes nutně silnou orientaci soutěže na východní Evropu byli mezi laureáty na přelomu šedesátých a sedmdesátých let i izraelský houslista Juval Jaron, smyčcový kvartet ze Spolkové republiky Německo (v obsazení Ulrike Fleming, Assunta Kwoka, Brigitte Schmeid a Doris Laidler), japonské klavírní duo ve složení Shizuka Ishikawa a Mariko Horie nebo kanadští klavíristé Louis Lortie a Jon Kimura Parker. Tradice východoevropských soutěžících je nicméně patrná dodnes – ruští soutěžící jsou každoročně obvykle tou nejpočetnější zahraniční národnostní skupinou účastnící se Concertina.

Zatímco byla soutěž zpočátku otevřena pouze pro tři kategorie – klavír, housle a komorní hra –, nástrojové obory se postupně rozšířily, díky čemuž se mezi laureáty kromě houslistů Sergeje Stadlera, Juliana Rachlina, Isabelle Faust, Jana Mráčka nebo klavíristů Vladimíra Felcmana, Igora Ardaševa a Ivo Kahánka objevili violoncellisté Leonid Gorochov, Alexander Rudin a Tomáš Jamník; varhaník Jaroslav Tůma; flétnista Michael Martin Kofler; hobojisté Jana Brožková a Vilém Veverka; klarinetisté Sabine Meyer nebo Ludmila Peterková; hornista Radek Baborák či trumpetista Giuliano Sommerhalder.

Multiinstrumentální a mezinárodní charakter Concertina Praga byl posílen i díky navázání spolupráce mezi Českým rozhlasem a Akademií klasické hudby v roce 2019. Tím se propojil potenciál velkého mediálního domu, který soutěž založil a přes 50 let úspěšně vede, a instituce, která pořádá 12 let mezinárodně uznávaný hudební festival Dvořákova Praha. Podpora mimořádně talentovaných mladých umělců tak mohla získat novou formu a 54. ročník soutěže Concertino Praga proto nese podtitul Dvořákova mezinárodní rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky. Dvořákův odkaz se zrcadlí ve skutečnosti, že sám skladatel finančně podporoval mladé nadějné umělce. Úspěšní soutěžící tak obdrží studijní stipendia nebo příspěvek na nákup vlastního hudebního nástroje, a to díky zásadní podpoře rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation.