Program

Mistrovský kurz komorní hudby se členy Vídeňských filharmoniků

Komorní hudba je nazývána královskou interpretační disciplínou. Schopnost naslouchat svým hudebním kolegům, reagovat na jejich dech, vnímání času a zvuku a zároveň konsensuálně vnutit i svou vlastní hudební představu, jsou hudební disciplíny nadmíru těžké a vyžadují dlouhodobé sžívání členů komorních souborů. Říká se, že kdo si neprošel „komořinou“, není celým muzikantem.

Dokladem toho budou i mistrovské kurzy komorní hry pod vedením 3 členů Vídeňských filharmoniků, houslistů Milana Šeteny a Martina Kubika společně s violoncellistou Edisonem Pashkem. Pro své kurzy vybrali tři díla v odlišném nástrojovém složení – Dvořákův smyčcový kvartet č. 10 Es dur, Brahmsův smyčcový kvintet č. 2 G dur a Schulhoffův smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella. A protože jak bylo řečeno, komorní hudba potřebuje čas, odehrají se tyto kurzy na půdorysu několika dní a budou završeny 23. září vystoupením jednotlivých souborů na společném koncertě v Galerii Akademie múzických umění v Praze.

Zájemci o aktivní účast se mohou přihlásit formou zaslání svého uměleckého životopisu v délce maximálně 900 znaků na mail stehlikova@dvorakovapraha.cz, a to nejpozději do 31. 7. 2024. Věková hranice pro účast je 28 let.

Forma veřejného mistrovského kurzu je dalším příspěvkem Akademie klasické hudby v rámci Dvořákovy Prahy v úsilí o prohlubování uměleckého vzdělávání. Jako doprovodný program programové řady Pro budoucnost dává příležitost mladým umělcům setkat se u nástroje s mimořádnou uměleckou osobností a konzultovat vlastní pohled na interpretované dílo s umělci, jejichž zkušenosti z velkých mezinárodních pódií jsou neocenitelné. Mistrovský kurz je i jedinečnou příležitostí pro publikum nahlédnout do finální fáze přípravy interpretace. Není klasickou výukou, ale výměnou uměleckých názorů. Je vzrušujícím obrazem poslední přípravné fáze mladého interpreta před okamžikem, než s připraveným interpretačním tvarem vstoupí do koncertní arény, aby svůj umělecký názor sdělil publiku.

Interpreti

Edison Pashko

Edison Pashko se narodil v Korči, v Albánii. Právě tam, ve svém rodném městě, začal ve věku 6 let studovat violoncello pod vedením Kostiky Tanta.

Od roku 1992 studoval hru na violoncello pod vedením Gëzima Laro na Kunstakademii v Tiraně. Po roce přešel do třídy profesora Floriana Kitta na Kunstuniversität v Grazu, kde v roce 1998 absolvoval s vyznamenáním. V roce 1996 se Edison stal laureátem Mezinárodní violoncellové soutěže v Liezenu. Od roku 1999 do roku 2000 pokračoval Edison ve studiu u Valentina Erbena na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. V roce 2009 byl angažován v Bühnenorchestru Vídeňské státní opery, v roce 2010 byl po úspěšném konkurzu přijat do orchestru Vídeňské státní opery a v roce 2013 se stal členem Vídeňských filharmoniků.

Jako sólista vystupoval s řadou evropských a asijských orchestrů.

Edison je vášnivým a vyhledávaným komorním hudebníkem. Mimo jiné byl koncertním mistrem violoncellové skupiny ve Wiener Kammerphilharmonie a působil v ansámblech „Wiener Collage“ a „die Reihe“.

Je také pravidelným hostem v Küchl Quartett a Steude Quartett.

zdroj: Edison Pashko

Místo

Akademie múzických umění v Praze, Respirium

Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze (HAMU) byla založena v roce 1945 jako jedna ze tří součástí akademie. Navázala tím na mistrovskou školu Pražské konzervatoře (druhého nejstaršího učiliště tohoto typu v Evropě). Sídlo instituce se nachází v historickém centru Prahy v prostorách malostranského Lichtenštejnského a Hartigovského paláce.

Respirium je sál s malovaným renesančním trámovým stropem vhodný zhruba pro 50 posluchačů.