Program

Mistrovský kurz komorní hudby se členy Vídeňských filharmoniků

Komorní hudba je nazývána královskou interpretační disciplínou. Schopnost naslouchat svým hudebním kolegům, reagovat na jejich dech, vnímání času a zvuku a zároveň konsensuálně vnutit i svou vlastní hudební představu, jsou hudební disciplíny nadmíru těžké a vyžadují dlouhodobé sžívání členů komorních souborů. Říká se, že kdo si neprošel „komořinou“, není celým muzikantem.

Dokladem toho budou i mistrovské kurzy komorní hry pod vedením 3 členů Vídeňských filharmoniků, houslistů Milana Šeteny a Martina Kubika společně s violoncellistou Edisonem Pashkem. Pro své kurzy vybrali tři díla v odlišném nástrojovém složení – Dvořákův smyčcový kvartet č. 10 Es dur, Brahmsův smyčcový kvintet č. 2 G dur a Schulhoffův smyčcový sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella. A protože jak bylo řečeno, komorní hudba potřebuje čas, odehrají se tyto kurzy na půdorysu několika dní a budou završeny 23. září vystoupením jednotlivých souborů na společném koncertě v Galerii Akademie múzických umění v Praze.

Zájemci o aktivní účast se mohou přihlásit formou zaslání svého uměleckého životopisu v délce maximálně 900 znaků na mail stehlikova@dvorakovapraha.cz, a to nejpozději do 31. 7. 2024. Věková hranice pro účast je 28 let.

Forma veřejného mistrovského kurzu je dalším příspěvkem Akademie klasické hudby v rámci Dvořákovy Prahy v úsilí o prohlubování uměleckého vzdělávání. Jako doprovodný program programové řady Pro budoucnost dává příležitost mladým umělcům setkat se u nástroje s mimořádnou uměleckou osobností a konzultovat vlastní pohled na interpretované dílo s umělci, jejichž zkušenosti z velkých mezinárodních pódií jsou neocenitelné. Mistrovský kurz je i jedinečnou příležitostí pro publikum nahlédnout do finální fáze přípravy interpretace. Není klasickou výukou, ale výměnou uměleckých názorů. Je vzrušujícím obrazem poslední přípravné fáze mladého interpreta před okamžikem, než s připraveným interpretačním tvarem vstoupí do koncertní arény, aby svůj umělecký názor sdělil publiku

Interpreti

Prof. Milan Šetena

Houslista Milan Šetena se narodil v Praze, kde se už v útlém věku začal učit hrát na housle u dr. Bedřicha Čapka v Základní umělecké škole Lounských, kde také získal své první orchestrální zkušenosti v Pražském studentském orchestru pod vedením Vlasty a Mirka Škampových.

V roce 1982 byl přijat na pražskou konzervatoř do třídy prof. Františka Pospíšila.

V době studií se stal držitelem několika cen houslových soutěží. V roce 1987 se stal koncertním mistrem v Gustav Mahler Jugendorchesteru po vedením Claudia Abbada. V roce 1988 odešel do Vídně, kde po dvouletém studiu u prof. Alfreda Staara vyhrál konkurz do orchestru Vídeňské státní opery a v roce 1994 stal se členem Vídeňských filharmoniků.

Kromě orchestrální činnosti je členem Komorního orchestru Wien–Berlin, Schulhoffova kvarteta, byl členem komorního orchestru Wiener Streichersolisten a Wiener Geigen kvarteta, s nimiž vystupoval po celém světě a účinkoval na hudebních festivalech jako Salzburger Festspiele, Schubertiade ve Schwarzenbergu, Stars of the White Nights v Sankt Petersburgu atd. Jako sólista má za sebou řadu koncertů jak v Rakousku, tak v zahraničí, společně s koncertním mistrem Vídeňských filharmoniků Rainerem Honeckem se v roce 2009 podílel na nahrávce CD Wertvolle Klänge. 

O rok později natočil se svou dlouholetou klavírní partnerkou Marii Pospíšilovou Vigilante CD Wiener Romanzen a v roce 2012 následovala nahrávka slavných houslových romancí s orchestrem Vienna Clasical Players. Vedle orchestrální, komorní a sólové činnosti je Milan Šetena pravidelně zván na kursy komorní hudby v Salzburgu a na mezinárodní hudební fórum ve slovinské Trentě. V roce 2012 byl členem poroty mezinárodní soutěže Concertino Praga a v roce 2014 mezinárodní soutěže komorní hudby Antonína Dvořáka v Praze.

V květnu 2019 obdržel Milan Šetena od rakouského prezidenta Alexandra Van der Bellena titul profesor.

V létě 2020, 2022 a 2023 inicioval velmi úspěšné Mezinárodní hudební mistrovské kurzy ve Slavonicích www.immc.slavonice.com, kde působil rovněž jako umělecký ředitel.

V roce 2010 byly Milanu Šetenovi zapůjčeny Rakouskou národní bankou mistrovské housle Sanctus Seraphin, Venedig 1733.

zdroj: Milan Šetena

Místo

Sál Martinů - Lichtenštejnský palác (HAMU)

Koncertní sál Bohuslava Martinů je součástí historicky cenného Lichtenštejnského paláce, který se nachází přímo naproti kostelu sv. Mikuláše v horní části Malostranského náměstí. S kapacitou 200 osob je především využíván pro komornější kulturní akce a absolventská vystoupení. Lichtenštejnský palác je od roku 1993 sídlem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění (HAMU) v Praze.