O akademii

Založení Orchestrální akademie jako pracovní základny Mladé filharmonie Dvořákovy Prahy je dalším ze způsobů naplnění poslání Akademie klasické hudby, pečující o odkaz Antonína Dvořáka. To spatřujeme nejen v interpretaci Dvořákova díla a jeho šíření na tuzemských i zahraničních pódiích, ale i ve výchově nastupující hudebnické generace a podpoře hudebních talentů. Inspirací je nám přitom sám skladatel, který tak činil v dobách svého působení na konzervatořích v Praze a New Yorku.

Projekt je určen studentům konzervatoří a vysokých uměleckých škol ve věku 15-24 let primárně z České republiky. Oslovit chce ale také mladé muzikanty zejména z okolních zemí jako je Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Polsko a Německo.

Posláním projektu je nabídnout mladým talentovaným umělcům kvalifikované vedení a aktivní zkušenost s profesionální přípravou koncertního provedení vybraného díla symfonickým orchestrem i s provedením samotným. Lektoři se proto generují z řad předních hráčů České filharmonie pod vedením jednoho z nejvýraznějších a nejuznávanějších českých dirigentů střední generace Tomáše Netopila, jehož renomé se v celosvětovém měřítku zrcadlí v pozvánkách k dirigování od předních světových orchestrů.

Setkávání mladých hudebníků nad konkrétním uměleckým úkolem spojeným se systematickou výukou mají smysl nejen v naplňování úkolu samotného, ale i ve výměně zkušeností a poznávání různých pedagogických přístupů k problematice orchestrální hry. Důraz je přitom kladen i na komplexní rozvoj studentů. Program jim umožní trávit čas s profesionálními hudebníky mimořádných hudebních kvalit i během neformálních příležitostí.

Spolupořadateli Orchestrální akademie jsou Akademie klasické hudby z. ú., pořadatel mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, a Collegium musicale z. s., pořadatel Letní hudební akademie Kroměříž.

Přihláška

Přihlášky pro ročník 2020 jsou uzavřeny. Nové podmínky pro ročník 2021 budou oznámeny v průběhu podzimu letošního roku.

Koncert

Absolventi Orchestrální akademie se představí jako členové Mladé filharmonie Dvořákovy Prahy 13. 9. 2020 na koncertě ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Umělecký vedoucí a dirigent Tomáš Netopil vybral pro své svěřence jedno z největších děl světového kulturního dědictví – Symfonii č. 9 „S Ódou na radost“ Ludwiga van Beethovena. K Mladé filharmonii Dvořákovy Prahy se připojí Pražský filharmonický sbor sbormistra Lukáše Vasilka a sólisté Simona Šaturová, Markéta Cukrová, Petr Nekoranec a Jan Martiník.

Vstupenky