• Domů
  • Magazín
  • Concertino Praga - Mezinárodní úroveň pro velkou tradici

Concertino Praga - Mezinárodní úroveň pro velkou tradici

V tomto roce vstupuje Akademie klasické hudby poprvé jako partner a organizátor do rozhlasové soutěže Concertino Praga určené pro mladé talentované interprety. Soutěž se díky tomu vydá z rozhlasových mantinelů na cestu do živějšího koncertního světa. Bude se více prosazovat jako součást aktuálního hudebního dění, stane se tím lákavější pro ty nejlepší talenty – a samozřejmě také pro publikum.

Když Concertino Praga v roce 1966 vznikalo, byli u toho především cembalistka Zuzana Růžičková, skladatel Viktor Kalabis a rozhlasová redaktorka Helena Karásková. Tehdejší Československý rozhlas byl navíc velmi vhodnou soutěžní platformou – rozhlasové vysílání je vcelku nezávislé na státních útvarech a nevadí mu ani ploty na hranicích. Snad ještě důležitější ale byla existence Organisation Internationale de la Radiodiffusion et Télévision – tedy instituce propojující rozhlasové a televizní stanice z východní Evropy, jejímž členem byl i Československý rozhlas (dnes je Český rozhlas členem Evropské vysílací unie, obvykle uváděné pod anglickou zkratkou EBU). Možnost programové výměny a komunikace mezi jednotlivými členskými rozhlasovými stanicemi dávala Concertinu Praga možnost širšího mezinárodního dosahu, bez kterého se i dnes z každé soutěže stává lokální a nepříliš atraktivní podnik. Situace České republiky je v současnosti už
zcela jiná a proměnil se i rozhlas – nejen změnou názvu z Československého na Český, ale především svou pozicí v novém společenském i technologickém kontextu. Jakkoliv je síť EBU stále velmi účinný a podnětný nástroj, význam rozhlasu jako platformy soutěže pro mladé instrumentalisty poklesl. Concertino Praga dosud hodnotilo účastníky podle nahrávek, zatímco v nové podobě se bude o vítězi rozhodovat na finálovém koncertu v Rudolfinu. Úspěch před živou porotou a před publikem je mnohem atraktivnější než očekávání, co se stane s nahrávkou. A nejen to – schopnost předvést své umění při živém vystoupení je pro
úspěšného sólistu nezbytná.

 

UMĚLCI NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
V profilovém rozhovoru s libovolným špičkovým – a koneckonců i méně špičkovým – hudebníkem obvykle nechybí otázka typu „jaké byly začátky vaší kariéry“. Je to pasáž, ve které se pravděpodobně velmi brzy objeví seznam úspěchů v různých soutěžích. Méně už se ale hovoří o tom, k čemu je vítězství či jiný úspěch
v takové soutěži opravdu dobrý. V současnosti by bylo naivní si představovat, že například na prestižní Chopinovu mezinárodní klavírní soutěž ve Varšavě přijede zcela neznámá adeptka či adept, ohromí porotu, zvítězí, a potom už se koncertní nabídky jen hrnou. Takové příběhy se občas předkládají divákům na záběrech ze soutěží typu „libovolná země hledá superstar“, když se porota dojímá nad tím, jak zcela neznámý taxikář zpívá Nessun dorma. A diváci u televize žasnou, jak je možné, že se tento „druhý Pavarotti“ živí kroucením volantu. Na velkých soutěžích pro budoucí profesionály a sólisty je ale situace podstatně jiná.
Umělecké agentury dnes aktivně hledají mladé talenty ještě v předpubertálním věku, pokud se s nimi a s jejich rodiči dohodnou, pečlivě si je pěstují. Hlídají si jejich vývoj, umožňují jim učit se a pracovat, ale také do nich investují peníze a očekávají nějaké výsledky. Kvalitní soutěž pak může být bezpochyby dobrou líhní takových talentů, zvláště když podle nových pravidel Concertina Praga je věková hranice snížená na patnáct, respektive pro dechové nástroje na šestnáct let. Dobrá soutěž ale může být také jistou protiváhou k agenturním zájmům, ke kterým vždy patří na jednom z prvních míst byznys. Prostředí uměleckých soutěží je sice spíš tvrdé než přátelské – ať už se navenek tvrdí cokoliv –, ale přece jen v nich ještě zbývá kousek místa i pro neobchodní zájmy.  

 

PŮL STOLETÍ HISTORIE JAKO VKLAD DO BUDOUCNOSTI
Akademie klasické hudby vstupuje jako partner do soutěže, která má za sebou velkou tradici. K zavedené značce Concertino Praga přibývá podtitul Dvořákova rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky, důležité je i mecenášství prostřednictvím Karel Komárek Family Foundation. Název a peníze ale nejsou zdaleka všechno – produkční zázemí instituce, která vytváří festival formátu Dvořákovy Prahy, je nejspíš právě tím příspěvkem, který vyvažuje historickou hodnotu značky. Výčet úspěšných účastníků Concertina Praga vzbuzuje respekt, ale také připomíná, že vytvořit zavedenou značku trvá obvykle desítky let. Concertino má za sebou již přes půlstoletí existence a prošla jím jména, která dnes fungují jako záruka kvality. Zároveň je ale dobré si všimnout, že řada slavných účastníků nebyla absolutními vítězi. Hned v prvním ročníku soutěže uspěl houslista Václav Hudeček, ale musel se spokojit s druhou cenou – v roce 1966 ho totiž předstihl Dmitrij Sitkoveckij. Hudeček si musel počkat na první cenu do příštího roku, kdy se v kategorii klavíristů umístili Dina Joffe a Zoltán Kocsis. Tehdy patnáctiletá Joffe ale získala druhou cenu a stejně starý Kocsis čestné uznání – první cenu si tehdy odnesl ruský klavírista Vladimir Felcman.

  cp-1967-vaclav-hudecek.jpg (54 KB) CONCERTINO PRAGA 1967 beseda v Janáčkově síni, Václav Hudeček

UMĚNÍ JAKO CESTA SKRZ ŽELEZNOU OPONU
Jména oceněných soutěžících z prvních dvou ročníků vypovídají o tom, že měřítka Concertina Praga byla od začátku vysoká a úspěch v takové soutěži byl důležitou položkou v profesním životopisu. Druhým signálem, který lze snadno vyčíst, je ale také orientace soutěže na tehdejší „sovětský blok“. Ta byla dílem tehdejší politické situace, ale zároveň také dodávala Concertinu Praga unikátní punc. Pro mladé umělce z východního bloku znamenalo Concertino Praga atraktivní možnost, jak se přiblížit západnímu světu – když ne fyzicky, tak aspoň geograficky. A jejich výkony se díky vysílání Československého rozhlasu také dostaly dál do světa. Ostatně podobnou funkci jako Concertino Praga tehdy pro umělce z komunistického východu plnil festival Pražské jaro, který pro ně byl relativně dostupnou mezinárodní platformou. První umělec ze země, která nebyla satelitem Sovětského svazu, se ale mezi oceněnými Concertina Praga přesto objevil už v roce 1967. Byl to izraelský houslista Juval Jaron, což je o to pikantnější, že v tom stejném roce přerušil takřka celý sovětský blok diplomatické styky s Izraelem v reakci na zahájení šestidenní války. Nejspíš by bylo přehnané tvrdit, že umění zvítězilo nad politikou, ale cestičku skrze mezinárodní krize si přece jen našlo. A nutno připomenout, že konflikty na Blízkém východě tehdy nikdo nebral na lehkou váhu a byly jedním z potenciálních ohnisek třetí světové války, pokud se o ní spekulovalo. Pro samotné Concertino Praga i pro hudbu je ale pozoruhodnější, že Jaron dva roky po úspěchu v soutěži debutoval s Izraelskou filharmonií, jejíž vedení právě v roce 1969 přebíral Zubin Mehta. V roce 1969 se také dočkal ocenění na Concertinu Praga první soutěžící z nefalšovaného Západu, a to dokonce ze Spolkové republiky Německo, které představovalo z hlediska dobové propagandy centrum imperialistického zla v Evropě. Druhou cenu v kategorii smyčcových kvartet získal „západoněmecký“ ansámbl  ve složení Ulrike Fleming, Assunta Kwoka, Brigitte Schmeid a Doris Laidler. Kvarteto složené ze samých dívek nebylo tak výjimečným zjevem, jak by se mohlo na první pohled zdát a Concertino Praga bylo už od prvních ročníků vcelku vyrovnané, i co se týká genderu. Čert ví, kam se potom ona vyrovnanost z „dospělého“ koncertního života ztrácela. V roce 1969 se mezi laureáty Concertina Praga poprvé objevila také předzvěst invaze asijských hudebníků do Evropy. Soutěže se zúčastnilo klavírní duo z Japonska ve složení Shizuka Ishikawa a Mariko Horie, které si odneslo první cenu. O čtyři roky později se objevili také první soutěžící ze zámoří směrem na západ. V roce 1973 si odnesli čestné uznání kanadští klavíristé Louis Lortie a Jon Kimura Parker zvaný familiárně „Jackie“. Oběma tehdy bylo čtrnáct let a zahájili řadu kanadských laureátů Concertina Praga, kterých bylo zatím celkem osmnáct včetně ansámblů – to je pozoruhodné číslo vzhledem k tomu, že z druhé severoamerické země USA se mezi doposud oceněnými neobjevuje ani jedno jméno.

 

ATRAKTIVITA PRO VÝCHOD I ZÁPAD
Především do roku 1989 je ale na první pohled zřetelné, že početní převaha patřila soutěžícím z východního bloku a nejvíc ze Sovětského svazu. Není ani potřeba si to vysvětlovat politickým tlakem – i současné Rusko a postsovětské republiky jsou zdrojem ohromného množství hudebníků, kteří doma nenacházejí či nechtějí hledat uplatnění a vyrážejí na západ. Rusko je v tomto směru vcelku soběstačné a ještě má dostatek zdrojů, aby zásobovalo svět. Počet laureátů Concertina Praga z České republiky a Ruska je ostatně stále přibližně vyrovnaný, i když počet laureátů ze Sovětského svazu do roku 1991 dokonce převyšoval počet oceněných z Československa. Concertino Praga má nyní před sebou další etapu své existence, ve které by se mělo v průběhu budoucích let propracovat na úroveň dnešních soutěží s neoddiskutovatelnou mezinárodní prestiží – podrobněji o změnách s intendantem Akademie klasické hudby Janem Simonem ve velkém rozhovoru. Concertinu Praga zůstává výběr finalistů z nahrávek, ale vyvrcholením soutěže bude jejich koncert v Rudolfinu – teprve tam se na základě živého vystoupení ukáže, kdo je opravdovým vítězem. Koncert navíc bude součástí Dvořákovy Prahy, která finálovému koncertu poskytne rámec velké festivalové události. Soutěžící zkrátka budou muset uspět pod tlakem chvíle a přesvědčit publikum, porotu i sebe, že na velké koncertní pódium nepochybně patří.

 

vh-rez-mag-akh.jpg (127 KB)

VÁCLAV HUDEČEK

Český houslista Václav Hudeček se prosadil jako čtrnáctiletý hned na prvním ročníku Concertina Praga v roce 1966, byť to byla „jen“ druhá cena, tu první si vysloužil o rok později. V roce 1973 natočil Dvořákův Houslový koncert pro Panton – byla to jeho první nahrávka a všiml si jí i britský časopis Gramophone. Kritika oceňovala Hudečkovu techniku, ale netroufala si hodnotit jeho tón a další jemnější záležitosti – stěžovala si na mizernou kvalitu nahrávky. O Hudečkově
talentu ale světová veřejnost dobře věděla už od roku 1967, kdy debutoval s Royal Philharmonic Orchestra v Londýně.

dina-yoffe-new-rez-800x800.jpg (160 KB)

DINA JOFFE

Lotyšské klavíristce Dině Joffe bylo v roce 1967, kdy získala druhou cenu Concertina Praga, patnáct let. Byla to pro ni svým způsobem generálka na umístění v Chopinově soutěži ve Varšavě a východoberlínské soutěži Roberta Schumanna. To všechno stihla ještě před úspěšným završením studia na moskevské konzervatoři. Výborná interpretka Chopina občas doplácela v kritikách na špatnou technickou kvalitu ruských nahrávek, podobně jako se to s debutovou deskou stalo Václavu Hudečkovi. Technologická zaostalost východního bloku si občas vybírala daň i tímto trapným způsobem.

kz-rez-mag-akh.jpg (196 KB)

ZOLTÁN KOCSIS

Vynikající maďarský klavírista se prosadil i jako skladatel a dirigent. Jeho jméno ale zůstává především součástí řady největších klavíristů dvacátého století. Jeho poznávacím znamením byl dokonalý smysl pro rytmus, který ale nesklouzl k mechanickému přehrávání – musel by to být hodně oduševnělý stroj, aby něco takového zvládl. Kocsis neměl rád natáčení kompletů – tvrdil, že každý skladatel zanechal lepší i horší kompozice, a je lepší si z nich vybrat. Přesto natočil i kompletní nahrávku klavírních skladeb Bély Bartóka. Kocsis si z Concertina Praga odnesl v roce 1972 druhou cenu.

cht-rez-mag-akh.jpg (95 KB)

CHRISTIAN TETZLAFF

Je říjen 2019 a časopis Gramophone vyhodnotil jako album měsíce nahrávku houslových koncertů Ludwiga van Beethovena a Jeana Sibelia. Sólistou obou skladeb je německý houslista Christian Tetzlaff – letos třiapadesátiletý, získal ocenění na Concertinu Praga v roce 1979, kdy mu bylo třináct let. Jako koncertní sólista prorazil o devět let později fantastickou interpretací Houslového koncertu Arnolda Schönberga. Smyčcový kvartet, který Tetzlaff založil se sestrou Tanjou, hrál na Dvořákově Praze v roce 2015 společně s dalším laureátem Concertina, klavíristou Ivem Kahánkem.

ia-rez-mag-akh.jpg (166 KB)

IGOR ARDAŠEV

Dvanáctiletý Igor Ardašev působil na Concertinu Praga v roce 1979 jako zjevení z jiné planety. Také si odnesl mimo hlavní pořadí „Zvláštní cenu pro nejúspěšnějšího nejmladšího účastníka“. Tehdejší porota pod dojmem Ardaševova výkonu nakumulovala do šesti slov označujících cenu dva superlativy a jednu výjimku. Ardašev se svému dětskému talentu nezpronevěřil a ještě v pozdějším mládí získával ceny v jedné velké soutěži za druhou. Je reprezentantem české klavírní školy na mezinárodní úrovni a pořídil mimo jiné vynikající nahrávku Klavírního koncertu Antonína Dvořáka.

jb-rez-mag-akh.jpg (94 KB)

JANA BROŽKOVÁ

Hobojistka Jana Brožková získala svoje první ocenění z Concertina Praga v roce 1983, když jí bylo patnáct let. Zařadila se tak mezi laureáty, kteří prakticky popírají názor, že hráči na dechové nástroje by měli mít vyšší věkovou hranici pro účast. Kariéra Jany Brožkové se dělí především mezi orchestr a komorní ansámbl. V současné době je sólovou hobojistkou České filharmonie, kam přestoupila ze stejné pozice v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Zároveň je také členkou vynikajících komorních souborů Afflatus Quintet a In modo camerale.

vl-rez-mag-akh.jpg (420 KB)

VALENTINA LISITSA

O ukrajinsko-americké klavíristce Valentině Lisitse se uvádí, že její velká kariéra začala na internetu prostřednictvím videozáznamů její hry na YouTube. Zkoušela i konvenční cesty a v roce 1985 získala jako čtrnáctiletá čestné uznání Concertina Praga. Lisitsina kariéra nabrala obrátky o dost později a je kuriózní právě tím, že za ní nestála vlivná agentura ani nahrávací smlouva, ale sociální sítě. Lisitsa dnes ohromuje publikum virtuozitou a občas i politickými názory, které prezentuje… jak jinak než na sociálních sítích. Publikum Dvořákovy Prahy slyšelo její recitál v roce 2018.

if-rez-mag-akh.jpg (289 KB)

ISABELLE FAUST

„Nikdy nevíte, co udělá příště,“ poznamenala kritika o německé houslistce Isabelle Faust. Byl to zrovna nahuštěný týden: vyšlo jí CD s nahrávkami sonát Césara Francka na historické nástroje, koncertně uváděla ve Wigmore Hall skladby od Szymanowského a Antheila, a chystala se natáčet komplet houslových sonát W. A. Mozarta. Faust si na komplety potrpí a pražské publikum mohlo letos slyšet její kompletní provedení houslových partit J. S. Bacha. Patnáctiletá Faust získala v roce 1987 dvě ocenění Concertina Praga – jako členka smyčcového dua a druhé jako sekundistka smyčcového kvarteta.  

tanja-tetzlaff-rez-mag-akh.jpg (65 KB)

TANJA TETZLAFF

Německá violoncellistka zůstala věrná rodinné tradici nejen jako hudebnice, ale také jako úspěšná účastnice Concertina Praga. Zatímco její bratr Christian se stal laureátem soutěže už v roce 1979, patnáctiletá Tanja ho napodobila o devět let později. Sourozenci ostatně drží pohromadě v rámci Tetzlaff  Quartetu, ale oba pěstují také svou vlastní úspěšnou kariéru. Tanja Tetzlaff je stejně dobrá sólová i komorní violoncellistka, mimo jiné pořídila vynikající nahrávku violoncellových
koncertů Wolfganga Rihma a Ernsta Tocha.

julian-rachlin-rez-800x800-akh.jpg (104 KB)

JULIAN RACHLIN

První cenu Concertina Praga získal jako houslista ve čtrnácti letech. Bylo to v roce 1988 a litevský talent tehdy žil už deset let v Rakousku, kam emigroval s rodiči. Rachlin si od té doby přibral ještě violu a dirigování, ale vysokou úroveň jeho angažmá v hudbě to nijak nerozmělnilo. Když bylo Rachlinovi dvacet let, kritika mu předpovídala hvězdnou budoucnost, kterou vyčetla ze skvělé nahrávky houslových koncertů Petra Iljiče Čajkovského a Sergeje Prokofjeva. Bylo to jednoduché věštění – koncertní i nahrávací nabídky se na Rachlina valily v podstatě hned po prvních soutěžních úspěších.

ivo-kahanek-rez-pro-clanek-akh.jpg (185 KB)

IVO KAHÁNEK

Klavírista Ivo Kahánek zažil Concertino Praga jako porotce, ale o řadu let dříve i jako soutěžící. To mu bylo patnáct let, psal se rok 1994 a Kahánek si svým výkonem vysloužil druhou cenu. V současné době ovšem patří mezi českou klavírní špičku a jeho kariéra je dlouze propojena také s Dvořákovou Prahou. Kromě svých festivalových vystoupení byl v roce 2015 také kurátorem Komorní řady a na letošním ročníku festivalu provedl špičkově Dvořákův Klavírní koncert. Mimořádnou položkou jeho diskografie je kompletní nahrávka klavírních skladeb Viktora Kalabise, jednoho ze zakladatelů Concertina Praga.

adris-nelsons-rez-akh.jpg (65 KB)

ANDRIS NELSONS

Když soutěž nemá obor dirigování, je potřeba si vypomoci trubkou. Alespoň tak působí čestné uznání Concertina Praga, které v roce 1995 obdržel sedmnáctiletý Andris Nelsons. Lotyšský dirigent, jehož kariéra je na setrvalém vzestupu, je v řadě laureátů Concertina výjimkou – zvítězil totiž s nástrojem, na který už víceméně nehraje. Býval sice trumpetistou Lotyšského národního orchestru, ale svůj zásadní talent našel, až při dirigování. Udělal dobře – jeho nahrávky jsou skvělé a je mezi nimi i nádherný písňový cyklus Hanse Abrahamsena let me tell you se sopranistkou Barbarou Hannigan.

Čtěte také

Krátce: Concertino Praga zná své finalisty, o vítězství budou usilovat mladí hudebníci z Česka a Ruska

Číst

Změny bez uměleckých kompromisů. Dvořákova Praha 2020 představila nový program

Číst

JAN SIMON: Špičkové umění jako vrcholový sport

Číst